Rekonstrukce úpravny vody v Mostišti zahájena

Po mnohaleté přípravě dospěl projekt do své realizační fáze. Jde o první etapu spočívající především v doplnění technologie a rekonstrukci úpravny vody Mostiště a dále rekonstrukci vodovodního přivaděče ÚV Mostiště - ČS Ovčírna. Stavba bude zahájena v březnu 2012 s náklady 435 mil. Kč.

6 min. čtení

Cílem zahajovaného projektu „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy region Žďársko – I. etapa“ je zajistit na úpravně vody Mostiště kvalitu vyrobené pitné vody v průběhu celého roku. V rámci projektu dojde k doplnění odpovídajících technologických prvků a sekce pro desinfekci vody. Investorem akce je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Vodárenská soustavu provozuje Vodárenská akciová společnost.

Maximální výkon technologické linky úpravny vody v Mostišti bude 220 litrů surová vody za sekundu, což představuje 200 litrů upravené vody za sekundu. Po skončení rekonstrukce technologická linka úpravny vody obsahovat následujících částí: provzdušnění vody, reakční nádrž pro oxidaci manganu, koagulace se separací na flotaci a následně pískových filtrech, dávkování ozonu a filtrace přes granulované aktivní uhlí, stabilizace vody (dávkování vápenného hydrátu a oxidu uhličitého, dezinfekce vody (UV záření, oxid chloričitý, chlor) a kalové hospodářství (flotace a šnekový lis).

Na území okresu Žďár nad Sázavou jsou vodárenskou soustavou zásobována města Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Velká Bíteš a 122 obcí popř. místních částí. V regionu Žďársko je z celkového množství vyrobené vody cca 75 % původu z povrchových zdrojů surové vody. Na úpravně vody (dále jen ÚV) Mostiště je vyráběno cca přes 50 % dodávané vody a na úpravnu vody Vír připadá necelých 25% produkce celkové vyrobené vody v severní části této vodárenské soustavy. Hlavní zdroje pitné vody v regionu Žďársko – úpravny vody Vír a Mostiště – jsou v některých místech vodárenské soustavy navzájem zastupitelné, ale jsou mnohé lokality, kde není možná vzájemná zastupitelnost jednotlivých zdrojů pitné vody. Z těchto důvodů jsou tyto zdroje pitné vody nepostradatelné a kvalita vyrobené pitné vody na těchto úpravnách je tedy klíčová.

Soustava má 5 zdrojů vody, z toho 2 povrchové (úpravna vody Mostiště, úpravna vody Vír) a 3 podzemní, 230 km vodovodních řadů, 53 vodojemů a 10 čerpacích stanic. Na úpravně vody Mostiště se vyrobí přes 50 % dodávané vody.

Základní údaje o stavbě
Provozovatel: VAS, divize Žďár nad Sázavou
Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel: SMP CZ a. s. Praha
Podzhotovitel technologie: ARKO TECHNOLOGY a. s. Brno
Projektant realizační dokumentace: Hydroprojekt CZ a. s. Praha
Správce stavby: Sdružení VRV – API – EUROVISION, vedoucí sdružení VRV a. s. Praha
Cena stavby dle smlouvy: 435 833 110,- Kč (bez DPH)
Zahájení vlastních stavebních prací: 1. 3. 2012.
Termín dokončení stavby včetně ukončení zkušebního provozu: 30. 4. 2015.

Foto: Vodárenská akciová společnost, a.s.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme