Rekonstrukce čističky odpadních vod v Kadani je u konce

Severočeská vodárenská společnost (SVS) ve svém regionu působnosti ve všech aglomeracích nad 2 000 obyvatel dokončila investiční opatření, která mají celkový objem 4,6 miliardy korun. Tyto peníze směřují k naplnění evropské směrnice o čištění městských odpadních vod.

4 min. čtení

Rekonstrukce čističky v Kadani byla zahájena 10. října 2011 a bude dokončena v lednu 2012. Po provedení komplexních zkoušek, která potrvá 72 hodin, bude zahájen roční zkušební provoz.

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV) v Kadani, v průmyslové zóně Královský Vrch, je tvořena dvěma samostatnými kruhovými nádržemi s nitrifikací, denitrifikací, dosazovacími nádržemi, zahušťovací nádrží a kalojemem. Vzhledem ke špatnému technickému stavu zejména hrubého předčištění a provzdušňování byly její čistící účinky před rekonstrukcí nedostačující.

„Aby bylo dosaženo legislativou požadovaných parametrů, bylo nutné provést rekonstrukci ČOV, zahrnující jak stavební úpravy, tak instalaci nové technologie"
řekl předseda představenstva MUDr. Tomáš Indra, MBA.

Využitelná plocha průmyslové zóny ve které čistička odpadních vod stojí, je již téměř zastavěna a plánuje se v ní čtyřsměnný výrobní provoz. Rozložení produkovaných odpadních vod tey bude pro ČOV výrazně příznivější.

V rámci investiční akce SVS byly provedeny potřebné stavební úpravy. U hrubého předčištění byly nefunkční mechanické česle nahrazeny novými. Rovněž byl vyměněn původní poruchový a výkonově nedostatečný provzdušňovací systém. Upraveny jsou i elektrorozvody, byl doplněn měřící a řídící systém.

Celkem SVS v oblastech svého působení provedlo 24 opatření na čistírnách odpadních vod a 50 opatření na kanalizaci. SVS tím splnila závazky, které stát přijal při vstupu do Evropské unie, tzn. že komunální odpadní vody jsou čištěny podle přísných požadavků EU.

Tím ovšem investiční aktivity SVS zdaleka neskončí. Společnost se nyní musí více soustředit na investice pro zajištění kvality výroby a distribuce pitné vody. I tam se legislativa neustále zpřísňuje. Je také nutné pokračovat v obnově vodovodních a kanalizačních sítí.

Celkový objem plánovaných investic do infrastruktury SVS v roce 2012 dosahuje 1,18 miliardy korun. Tato částka se rozdělí v poměru: přibližně 40% na strategické, tj. přísnější legislativou vyvolané investice, 60% je určeno na obnovu stávajícího majetku společnosti.

Foto: Wikipedia, Kolossos, licence GNU


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme