Regulace vodárenství ve Velké Británii

Mezi charakteristické znaky britského vodohospodářství patří především různorodost uspořádání v jednotlivých zemí (Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska). Velká Británie je průkopníkem v oblasti nezávislé ekonomické regulace vodohospodářství v Evropě.

5 min. čtení

V Anglii a Walesu proběhla kompletní privatizace vodohospodářských služeb. Působí zde 10 regionálních vodárenských společností v soukromém vlastnictví a 16 menších soukromých poskytovatelů, kteří se věnují výhradně dodávkám pitné vody.

Ve Skotsku operuje jediná veřejná vodohospodářská společnost Scottish Water. V Irsku jsou služby v rámci vodárenství rovněž poskytovány jediným veřejným subjektem – Rezortem pro regionální rozvoj vodohospodářských služeb.

V Anglii a Walesu na základě zákona o vodohospodářství (the Water Act) z roku 1973 založila britská vláda 10 regionálních vodohospodářských společností s cílem využít součinnosti zejména v oblasti kanalizací. V roce 1989 prošly tyto subjekty privatizačním procesem, přičemž vlastníky a provozovateli vodárenské infrastruktury se staly nové společnosti, které získaly licenci na 25 let provozování. Vláda součastně anulovala veškeré dluhy – společnosti tak začínaly s nezadluženou infrastrukturou.

Po vzoru z oblasti telekomunikací a energetiky byl založen Úřad pro regulaci vodohospodářství (OFWAT), jehož úkolem je mimo jiné dohled nad kvalitou poskytovaných služeb, stanovení výše tarifu vodného a stočného a schvalování obchodních plánů vodárenských společností. Obchodní plány včetně aktualizace strategického výjledu na 25 let jsou povinny vodárenské společnosti prezentovat každých 5 let. Regulátor na základě informací stanový pro každou firmu cenový tarif ve formě nárůstu/poklesu cenového stropu vodného a stočného pro každý rok v kalkulačním období 5 let.

Pro stanovení cenových hladin je uplatňován vzorec RPI – X + K.
RPI (retail price index) – index spotřebitelských cen
X – očekávaná míra provozní a kapitálové efektivity
K – výdaje zahrnující investice do infrastruktury, provozní náklady, návratnost kapitálu a daňové výdaje

Mezi stěžejní instituce v oblasti vodohospodářství ve Velké Británii patří Úřad životního prostředí, potravin a zemědělství, Úřad inspektora pro pitnou vodu, Poradní výbor pro regulaci vody, Spotřebitelská organizace pro oblast vodohospodářství, Výbor pro udržování konkurence, Komise pro vodohospodářství a Agentura pro životní prostředí.

Financování vodohospodářské infrastruktury je pokryto z vlastních zdrojů a z prostředků kapitálových trhů. Půjčky Evropské investiční banky do Velké Británie tvoří cca 35% jejího celkového rozpočtu do evropského vodárenství.

Ceny vodného a stočného ve Velké Británii činí 3,8 EUR za m3. Denně se zde v průměru spotřebuje 343 l na obyvatele, což je nejvíce z celé Evropy. Spokojenost s poskytovanými službami je zde cca 60 %, nespokojených zákazníků je 5,5 %. Tyto hodnoty zapadají do evropského průměru.
(mpa)

Doporučujeme