Regionalizace zákaznických služeb vodárenských společností ve Středočeském kraji

Počátkem března letošního roku vstoupila do projektu Regionalizace zákaznických center společnost RAVOS s.r.o., poskytující vodohospodářské služby v oblasti Rakovnicka.

3 min. čtení

Cílem této spolupráce je umožnit zákazníkům zapojených společností, které tvoří Pražské vodovody a kanalizace, Středočeské vodárny, 1.SčV a RAVOS využití všech zákaznických či kontaktních center jednotlivých filiálek bez ohledu na to, pod kterou vodárenskou společnost zákazník patří.

Pracovníci zákaznických center jsou tak schopni obsloužit zákazníka v celé škále jeho požadavků (například uzavřít smlouvu na dodávku vody a odvádění vod odpadních na stávajícím odběrném místě, předat žádost o splátkový kalendář či zaevidovat a předat k řešení reklamaci a stížnost). Samozřejmostí je výběr plateb za vodné a stočné, v Praze a v Kladně je navíc umožněno zákazníkům provést platbu prostřednictvím platební karty.

Další novinkou, která zvyšuje komfort při obsluze zákazníků vodárenských společností, je rezervační systém, který je dostupný na www stránkách každé zmíněné společnosti. Rezervační systém umožní zákazníkovi zarezervovat den a hodinu schůzky v zákaznickém centru a tím pomůže vyřídit jeho požadavek bez čekání.

Bližší informace o projektu či možnosti rezervace schůzky v konkrétním zákaznickém centru je možné získat na webových stránkách daných společností (www.pvk.cz, www.svas.cz, www.1scv.cz a www.ravossro.cz), případně na jejich zákaznických linkách (PVK tel: 840 111 112, SVAS tel: 840 121 121, 1.SčV tel: 840 111 322 a RAVOS tel: 313 512 410).


Zdroj: Středočeské vodárny, a.s.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme