Ravos – cenový výměr pro rok 2010

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka schválilo nové ceny pro vodné a stočné v roce 2010.

1 min. čtení
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka schválilo na valné hromadě dne 23. listopadu 2009 předložený návrh ceny vodného a stočného platné od 1. ledna 2010. Návrh je určen pro vodohospodářská zařízení, která provozuje společnost RAVOS, s.r.o.

 

Ceny bez DPH
vodné 29,21 Kč/m3
stočné 24,07 Kč/m3
celkem 53,28 Kč/m3

Ceny včetně DPH
vodné 32,13 Kč/m3
stočné 26,48 Kč/m3
celkem 58,61 Kč/m3

V návrhu cen jsou zohledněny náklady na nové vodohospodářské kapacity uváděné do provozu včetně provedené intenzifikace čistírek odpadních vod a náklady na plánovanou péči o vodohospodářská zařízení měst a obcí – členů sdružení.
 

Doporučujeme