Rakouský koncern sloučil Aquaserv se společností ČEVAK

Rakouský koncern Energie AG sloučil k 1. říjnu společnost Aquaserv se společností ČEVAK. Nástupnickou organizací je ČEVAK. Obě společnosti poskytují služby ve vodohospodářské infrastruktuře zejména na jihozápadě Čech a na Vysočině, zaměstnávají 972 lidí. Vyplývá to z informací zveřejněných ve Sbírce listin.

3 min. čtení

ČEVAK, který zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod pro více než půl milionu obyvatel, v účetním období od 1. října 2010 do 30. září 2011 utržil 1,871 miliardy korun, což bylo meziročně o 64 milionů Kč více. Vykázal zisk téměř 113 milionů korun. Tržby za vodné zvýšil o 29 milionů na 851,8 milionu korun. Za stočné inkasoval 851,4 milionu korun, meziročně o 84,8 milionu korun více. Objem spravovaného majetku měst a obcí se přitom snížil.

ČEVAK podle výroční zprávy spravoval 4532 kilometrů vodovodních a 2665 kanalizačních sítí, 133 úpraven vody, 187 čistíren odpadních vod, 391 vodojemů a 438 přečerpávacích stanic. Vyrobil 24 milionů metrů krychlových pitné vody, což bylo o téměř devět milionů meziročně méně. V průběhu hospodářského roku byla na žádost společnosti ČEVAK dohodou ukončena smlouva s Jihočeským vodárenským svazem na provozování Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Důvodem podle představenstva společnosti bylo nenaplněné očekávání spojené s růstem spotřeby vody a ekonomická krize.

Fúzující českobudějovická společnost Aquaserv, jejímž stoprocentním vlastníkem je také rakouská Energie AG, loni utržila 167,9 milionu korun a vytvořila zisk 6,4 milionu korun. Zabývá se mimo jiné prováděním rozborů pitných, povrchových a odpadní vod a kalů či montážemi měřidel i projektovou a inženýrskou činností. K 1. únoru se na popud jediného akcionáře přeměnila z a.s. na s.r.o. K 1. dubnu převzala od čtyř společností skupiny laboratoře, opravny čerpadel, projekce a speciální techniky.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme