PVS v roce 2012 připravila investice za více než 1 miliardu korun

Jednalo se v drtivé většině případů o významné investice, které mají přímý vliv na provozování vodovodní i kanalizační sítě a v konečném důsledku i na kvalitu pitné vody. Pražané i obyvatelé Středočeského kraje mohli sledovat na vlastní oči, jak peníze vybrané na vodném a stočném přispívají ke zkvalitnění celé vodohospodářské sítě.

7 min. čtení

Kdo se ve druhé polovině roku procházel po Starém městě a Josefově v Praze zřejmě těžko přehlédl čilý stavební ruch a možná leckterého technického nadšence některé výkopy donutily k zastavení. V rámci obnovy velmi zastaralé vodovodní sítě tady totiž byl k vidění unikátní technický způsob výměny staré litiny a to tzv. prorážení. Speciální technika zde umožnila, mezi relativně malými výkopy, přímo pod zemí rozrážet staré a rovnou umísťovat nové potrubí. Vše se obešlo bez uzavření ulic a při zachování parkovacích míst, Méně výkopů, méně nepohodlí a výrazná úspora nákladů

Ze Starého města nás investice zavedou na Malou Stranu přímo na konec Hradního příkopu pod koleje tramvajové trati. Tady bylo nutno reagovat na navazující stavby tunelu Blanka, zejména zajistit odvod dešťových vod z nových komunikací přímo do Vltavy, aby nedocházelo k přetěžování Ústřední čistírny odpadních vod. Moderní technologie se zde snoubí z historií. Odlehčovací komora tady navazuje na tzv. Plečnikovu výusť, která je další z mnoha stop zanechaných dvorním architektem prezidenta Masaryka.

Dešťové vody ovšem netrápí pouze starobylé části Prahy, ale i relativně nová sídliště. Například obyvatelé ulice Renoirova na Barrandově zažili mnohokrát zaplavené sklepy a přízemí domů. I tady Pražská vodohospodářská společnost přišla s pozoruhodným technickým řešením. Za provozu stávající kanalizace, bez převádění odpadních vod, byla zvětšena její kapacita. Zároveň je na stoce nové spadiště pro snížení rychlosti odpadní vody v kanalizaci.

A investice nešly pouze do Prahy, ale i do životně důležitých zdrojů pitné vody. Kárané se dočkalo rekonstrukce filtrace a čerpací stanice Technici vyměnili zastaralé strojní zařízení, částečně i potrubí, filtrační náplně a provedli rekonstrukci elektroinstalace, čímž se zvýší kvalita 1. stupně čištění surové vody jako součásti umělé infiltrace.

PVS v roce 2012 dokončila nebo zahájila investice za více než jednu miliardu korun. „Opět se tak podařilo zkvalitnit vodohospodářskou infrastrukturu a snížit průměrné stáří vodovodní a kanalizační sítě,“ dodává generální ředitel PVS Petr Žejdlík.

Také rok 2013 se ponese v duchu zajímavých projektů. Mezi ně patří například zahájení akce rekonstrukce čiřičů na úpravně vody v Podolí. Dále probíhá příprava investice v oblasti Kozince, která zvýší kapacitu dodávky vody v jihovýchodní části Prahy. Proběhne obnova technicky zastaralých vodovodních řadů např. v ulicích Bělohorská, Bubenečská, Pod Homolkou, Jiskrova a Pikovická.
Mezi další projekty patří například zvýšení výkonu pobočné čistírny odpadních vod Miškovice, která zajistí potřebnou čistírenskou kapacitu a umožní další rozvoj výstavby v povodí. Bude zahájena rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod ve Vinoři při ulici Štěpánovská a rekonstrukce kanalizace např. v ulicích Husitská, U Památníku, Na Zlíchově, U Paliárky, Pod Homolkou a Pod Lisem.


Zdroj: PVS

Zdroj: PVS

Doporučujeme