PVS odstraňuje havarijní stav pod Proseckou ulicí

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) zahájila jednu z nejnáročnějších investičních akcí posledních let. Začíná kompletní obnova dvou hlavních sběračů (kanalizačních stok) pod ulicí Proseckou v Praze 9. Pod frekventovanou komunikací budou kompletně opraveny dvě vejčité stoky v délce přesahující jeden kilometr.

6 min. čtení

Dvanáct měsíců náročných podzemních i povrchových prací bude podle současných odhadů stát kolem 230 milionů korun.

Obnova sběračů pod Proseckou ulicí patří k prioritám konce letošního a většiny roku příštího. „První průzkumy po letošních jarních povodních ukázaly, že situace této páteřní stokové sítě je alarmující. Oba sběrače jsou vážně poškozené, na několika místech došlo k provalení obvodových zdí a vytvoření velkých vzduchových kapes pod komunikací (tzv. kaveren) a hrozí propad komunikace, tak jak se stalo ve spodní části ul. Prosecké v roce 2012,“ říká generální ředitel PVS Ing. Petr Žejdlík, MBA a zároveň tak i vysvětluje, proč bylo nutné okamžitě uzavřít jeden jízdní pruh. Tato mimořádně náročná investiční akce si vyžádá poměrně dlouhé omezení provozu na místní páteřní komunikaci. Pro nás je ovšem v tuto chvíli prioritou bezpečnost, jak místních občanů i všech, kteří tudy denně projíždějí. Věřím, že to lidé pochopí,“ říká Petr Žejdlík.

Počátek vážného stavu sběračů pod Proseckou ulici bychom našli už v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy došlo k vážnému nedodržení technologických postupů. Odborníci, kteří prováděli pod zemí průzkum, se shodují, že muselo tehdy docházet k masivnímu omezování předepsaného materiálu, který teď ve stokách chybí. „Dalším střípkem do mozaiky je skutečnost, že stoková síť pod Proseckou má jeden z největších sklonů v Praze a dochází zde proto k významnému oděru použitých materiálů kvůli rychlému proudění vody,“ doplňuje ředitel stavební firmy Čermák a Hrachovec Ing. Miroslav Volf. Zejména tlakové proudění vody při přívalových deštích v posledním roce dokonalo dílo zkázy.

Nové vyzdívání už využije moderní technologie a postupy. Patří sem zejména použití čedičových cihel, žlabů a bočnic, které připomínají kombinaci skla a kovu. Jejich životnost přesahuje 100 let i při mimořádných podmínkách vysokého oděru. Dále bude v okolí stoky provedena injektáž pro zpevnění zemního prostředí.

Vodohospodáře nyní čeká přeražba stávajících stok v délce cca 1100 metrů a jejich nové vyzdění. Stavaři na místě postupně připraví 51 metrů otevřených výkopů a 21 ks těžních šachet. Na zpevnění nestabilního geologického podloží bude nutno použít cca 720 kubických metrů speciální injektážní směsi. Obnova sběračů nepřekročí 12 měsíců. Náklady na tuto investiční akci se v současné době odhadují na 230 milionů korun. O konečně ceně rozhodne až průběh prací.

Pražská vodohospodářská společnost a.s., tiskový mluvčí Ladislav Šticha, stichal@pvs.cz, tel. 724 801 237

 

Zdroj: Wikipedia, Vitmalinovsky, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme