PVK vyrobily za 1. pololetí 58 milionů m³ vody

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) vyrobily za 1. pololetí letošního roku 58,1 mil. m³ vody. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná o pokles výroby o 4,7 %. Jedním z důvodů byla i mírná zima a tím i pokles velkých tekoucích havárií.

3 min. čtení

Za 1. pololetí 2013 vzniklo v Praze 1566 tekoucích havárií, což bylo o 433 méně než za stejné období roku 2012. Velký vliv má i snížení ztrát vody, které klesly z 23,2 % na 20,3 %. K snížení ztrát vody přispívá pravidelný preventivní průzkum vodovodní sítě. Zaměstnanci PVK za letošních 6 měsíců prověřili 1525 km vodovodní sítě a odhalili 160 skrytých úniků. Největší výrobu vody zaznamenaly PVK v posledním týdnu v červenci, kdy týdenní výroba činila 2,46 mil. m³. Výrobu vody ovlivnily vysoké teploty, které se pohybovaly nad 30° Celsia. Naopak nejnižší hodnoty výroby byly zaznamenány v polovině měsíce května a činily 2,15 mil. m³. Na poklesu výroby měly vliv nižší teploty a úhrn srážek. Aktuální denní spotřeba jednoho Pražana činí 109 litrů a celorepublikový průměr je kolem 100 litrů.

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) vyčistila za 1. pololetí 66,8 mil. m³ odpadní vody, což je o 16 % více než minulý půlrok. Zvýšené množství vyčištěné odpadní vody ovlivnil enormní úhrn srážek při červnových povodních. Během povodní nedošlo k zaplavení vlastního areálu Ústřední čistírny odpadních vod. ÚČOV byla po celou dobu v provozu, avšak po určitou dobu byly uzavřeny všechny přítoky odpadních vod z kmenových stok.

 

Zdroj: Wikipedia, Aktron, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme