PVK se představí na výstavě Udržitelná Praha

Pražské vodovody a kanalizace se aktivně zúčastní výstavy Udržitelná Praha – zelené město pro život. Ta proběhne v pražské Výstavní síni Mánes od 10. do 30. června 2021. Otevřeno bude denně od 10 do 19 hodin, vstup je zdarma. PVK jsou jedním z hlavních partnerů výstavy.

3 min. čtení

„V rámci expozice představíme udržitelné projekty, jako je například využití čistírenských kalů pro zemědělské účely,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Pro návštěvníky budou připraveny kartičky s QR kódy, kde naleznou odkazy na „cestu máku“ a na nabídkové listy PVK. Mák a také kompost budou na stánku volně k dispozici.

Návštěvníky u vchodu osvěží dvě mlžící zařízení z produkce PVK.

Více informací o výstavě a jednotlivých prezentacích naleznete zde:
https://www.architectureweek.cz/udrzitelna-praha-2021/

Cesta máku
Kal z Ústřední čistírny odpadních vod v Praze projde anaerobní stabilizací ve vyhnívací nádrži. Dále je odebírán kompostárnou v Neškaredicích, kde je přimícháván do čerstvého kompostu. Po minimálně dvou měsících zrání je používán zemědělci jako přírodní hnojivo. 

Jedním z odběratelů je i zemědělská firma Ekoprogres z Třebovle, která na takto pohnojeném poli pěstuje mák.

Mák je rostlinou velmi citlivou na kvalitu půdy a "nasaje" do sebe vše dobré i špatné. Proto může fungovat jako "lakmusový papírek" kvality a čistoty prostředí i způsobů hnojení – a jen tak se čistý pražský kal může, přeneseně řečeno, dostat do českých buchet.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme