PVK odhalily za první pololetí letošního roku 251 případů černých odběrů

Za prvních šest měsíců letošního roku odhalily a prokázaly Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK), celkem 251 případů černých odběrů, z toho v 66 případech šlo o černé odběry vody a v 185 případech byly na černo vypouštěny odpadní vody.

5 min. čtení

Proti prvnímu pololetí loňského roku šlo o nárůst skoro o 22 %. Celkem PVK za tyto černé odběry fakturovaly zhruba 2,45 milionu korun.

U černých odběrů vody šlo v 73 % případů o manipulace s vodoměrem nebo porušení plomby, jindy měl odběratel neměřenou odbočku před vodoměrem či propojení trubkou. Při vypouštění odpadních vod na černo šlo především o nepřihlášenou kanalizační přípojku. PVK se vyhledávání černých odběrů a vypouštění věnují velmi intenzivně již několik let.

PVK provádějí vytipování potencionálních černých odběrů (neoprávněné vypouštění odpadních vod) kontrolou odběrných míst z databáze PVK. V prvním pololetí pracovníci PVK prošetřili 193 případů a z toho 185 případů na černo vypouštělo odpadní vody do veřejné kanalizace. Když stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontroluje objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace.

Vstupování do soukromých objektů provádějí PVK vždy za přítomnosti vlastníka objektu.
PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťuje PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací a užívání nemovitosti trvá delší dobu, doba trvání se vypočítává. U fyzických (nepodnikajících) osob jsou to tři roky zpětně od data zjištění neoprávněného vypouštění. U fyzických (podnikajících) a právnických osob čtyři roky zpětně. Černé odběry jsou zjišťovány z 90 % u občanů a zhruba z 10 % u firem.

„Neoprávněné vypouštění odpadních vod jsme zjistili i u odběrného místa jedné pražské městské části, která nepřihlásila odvod odpadních vod a platila jen vodné. Škoda v tomto případě dosáhla 400 tis. Kč, které bude muset příslušná městská část zaplatit," řekl Ondřej Pokorný, tiskový mluvčí PVK.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme