PVK odčerpávají v Praze vodu ze stokové sítě

(aktualizováno) Českou republiku letos opět zasáhly povodně a další zkouškou procházejí protipovodňová opatření i vodohospodáři. Aktuálně přinášíme v přesném znění prohlášení Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) k situaci v Praze a krocích, které jsou v rámci ochrany proti povodním realizovány.

2 min. čtení

3.května
Povodňová vlna postupuje rychleji než se předpokládalo a dopoledne může kulminovat na 3000 m3/s, z důvodů odříznutí komunikací na Ústřední čistírnu odpadních vod evakuujeme lidi z čistírny, zůstává tam jen minimální směna, dodávky pitné vody nejsou ohroženy, ale preventivně zvyšujeme chlorování vody z důvodu zdravotního zabezpečení na obou úpravnách vody – Želivka a Káraný.

2. května
Vzhledem k rostoucímu průtoku vody ve Vltavě, kdy byl dosažen 2. stupeň povodňové aktivity, postupují Pražské vodovody a kanalizace (PVK) podle povodňového plánu a v koordinaci s krizovým štábem Hl. m. Prahy.

Za tohoto stavu jsou průběžně prováděny manipulace na pražské stokové síti (uzavírají se komory atd.) a jsou osazována mobilní čerpadla a zprovozňována jednotlivá místa pro čerpání na stokové síti. Voda je ze stokové sítě postupně odčerpávána. Pokračuje také přečerpávání vyčištěné vody z Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči do Vltavy.

Vzhledem k tomu, že se očekává dosažení 3. stupně povodňové aktivity provádí PVK veškerá opatření k ochraně majetku a minimalizaci škod. Dodávka pitné vody není ohrožena.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme