PVK mají pro děti připravené rozsáhlé výukové programy

Pražské vodovody a kanalizace mají pro žáky základních i středních škol připravený rozsáhlý výukový a osvětový program nejen o pražském vodárenství.

8 min. čtení

„Zábavnou formou, ale i praktickými ukázkami, chceme žákům přiblížit zejména koloběh vody ve vodárenství tak, aby si uvědomili, co vše stojí za tím, když si z kohoutku natočí čerstvou vodu,“ přiblížil tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Žáci i učitelé si mohou vybrat některý se čtyř tematických okruhů. Počínaje návštěvou Muzea pražského vodárenství v Podolské vodárně přes osvětový program „koloběh vody“ a konče praktickou ukázkou čistění odpadních vod na čistírně v Horních Počernicích. „Pro žáky, učitele i doprovod je vše zdarma. Tempo i délku se vždy snažíme přizpůsobit věku dětí,“ doplnil Mrázek.

Zájemci o vodárenství se mohou také stát členy Klubu vodních strážců. Ten vznikl v roce 2000 a sdružuje děti ve věku od 6 do 15. let. „Pro členy pořádáme různé kulturní a sportovní akce či přenášky se zajímavými lidmi jako je populární rybář Jakub Vágner. Aktuálně jsme na neděli 3. listopadu připravili návštěvu Národního zemědělského muzea, kde mimo jiné proběhne hra pod názvem K prameni řeky Tanaku,“ sdělil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací.

Klub vydává dvakrát ročně pro své členy časopis a fungují také webové stránky www.vodnistrazci.cz, které dětem nabízejí různé informace o vodě a vodohospodářství, hry, soutěže a podklady pro školní referáty.

Co vše PVK nabízejí?


1/ Historie vodárenství v Muzeu pražského vodárenství
Vhodné pro:                     5. – 9. třídu, střední školy

  • Historie zásobování vodou, první pražské vodovody
  • Vltavské renesanční vodárny (vodárenské věže), moderní způsoby úpravy pitné vody

Termín:                               pondělí – pátek dopoledne (délka trvání cca 60 min)
Kontakt:                              muzeum@pvk.cz, tel.: 272 172 345
 
2/ Koloběh vody ve vodárenství + pokusy s vodou
Vhodné pro:                     1. – 5. třídu

  • Koloběh vody ve vodárenství, pokus – ukázka čištění vody, co patří a nepatří do kanalizace a další témata
  • Hra s pracovním listem v prostorách muzea

Termín:                               út – pá dle dohody (délka trvání cca 90 min)
Kontakt:                              muzeum@pvk.cz nebo jana.mendlova@pvk.cz, tel.: 267 194 223
 
3/ Čištění odpadních vod – prohlídka čistírny odpadních vod Horní Počernice Čertousy
Vhodné pro:                     6. – 9. třídu

  • Stručné vysvětlení koloběhu vody ve vodárenství
  • Prohlídka ČOV, vysvětlení postupu čištění odpadních vod

Pozn.:   Veškerý program probíhá ve venkovním prostředí, nehledě na počasí.
Před vstupem do ČOV musí pedagogický dozor podepsat prohlášení  o seznámení s bezpečnostními riziky a dodat seznam dětí
Termín:                               út – pá dle dohody (délka trvání cca 60 min)
Kontakt:                              jana.mendlova@pvk.cz,  tel.:  267 194 223
 
4/ Přednášky ve školách
Program č. 2 je možné provést formou přednášky přímo ve škole (platí pouze pro pražské školy), v takovém případě program nezahrnuje prohlídku muzea a trvá jednu vyučovací hodinu.
Výklad i tempo přednášek vždy přizpůsobujeme věku dětí.
Kontakt:  jitka.fialova@pvk.cz nebo jana.mendlova@pvk.cz

Více informací naleznete na www.pvk.cz v sekci Voda hrou.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme