PVK loni za černé odběry nafakturovali téměř čtyři miliony korun

Pražské vodovody a kanalizace v loňském roce zákazníkům za nelegální odběry pitné vody a černou produkci odpadních vod nafakturovali téměř 4 miliony korun. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o nárůst zhruba osm set tisíc korun. V sumě jsou zahrnuté i náklady na přešetření, způsobené škody a sankce.

4 min. čtení

„Za rok 2015 jsme prošetřili 472 případů černých odběrů vody a produkce odpadních vod,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
Z celkových 240 případů nelegálních produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 78 procent. Ve všech případech se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku či přímé napojení do revizní šachty,“ uvedl mluvčí.

U černých odběrů vody PVK prošetřily 232 případů a prokázala jich 65 procent. Nejčastěji se vyskytovala neoprávněná manipulace s vodoměrem (75 %), neměřená odbočka před vodoměrem (19%) a neevidovaná vodovodní přípojka (3%).

PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontroluje objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťuje PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací a užívání nemovitosti trvá delší dobu, doba trvání podle zákona o vodovodech a kanalizací se vypočítává. U fyzických (nepodnikajících) osob jsou to tři roky zpětně od data zjištění neoprávněného vypouštění. U fyzických (podnikajících) a právnických osob čtyři roky zpětně.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme