PVK loni na stokové sítě zjistila 28 havárií, o rok dříve to bylo 23 havárií

Pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) loni při při prohlídkách stokové sítě zjistili 28 havárií a zároveň vypracovali 72 návrhů na odstranění závad. Předloni vodárny zjistily 23 havárií a vypracovaly 83 návrhů. ČTK to dnes sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Loni pracovníci firmy zkontrolovali 142 kilometrů stokové sítě a zrevidovali 2137 vstupních šachet a objektů. PVK mají na starosti v Praze distribuci vody, kdy mají vodohospodářskou síť do roku 2028 pronajatou od městské společnosti Pražská vodohospodářská společnost (PVS).

2 min. čtení

Pomocí kouřové metody vodohospodáři zkontrolovali 27 kilometrů splaškové kanalizace. Kouřová metoda je primárně využívána k nalezení nepovoleného napojení dešťových vod do kanalizace. „V roce 2022 odhalily PVK touto metodou pět neoprávněných napojení srážkových vod na splaškovou kanalizaci. Odstraněním těchto napojení se snižuje zatížení čerpacích stanic a pobočných čistíren,“ uvedl Mrázek.

Ve spolupráci s Lesy hlavního města a magistrátem nalezly PVK celkem 22 nesprávně napojených splaškových přípojek na srážkovou kanalizaci. Po jejich odpojení se zlepšila kvalita povrchových vod na území hlavního města.

Pražská stoková síť měří 3791 kilometrů a délka kanalizačních přípojek dosahuje 1025 kilometrů. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči, zbytek na některou z 21 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.

PVK také provozují vodovodní síť v délce 3606 kilometrů a délka vodovodních přípojek činí 891 kilometrů. Kanalizační síť měří 3791 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1025 kilometrů.

Většinovým vlastníkem PVK je francouzská firma Veolia a menšinovým hlavní město Praha. Po roce 2028, kdy skončí nájemní smlouva mezi PVK a PVS, hlavní město odkoupí zbylý podíl v PVK a stane se vlastníkem jediným.

Autor: ČTK

Foto: pvk.cz

Doporučujeme