PVK jsou první firmou v České republice s uhlíkovým auditem

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) se staly první společností v České republice, která získala ověření Zprávy o inventarizaci emisí skleníkových plynů podle ISO 14064. Stanovisko vydal Validační a ověřovací orgán SGS Czech republic akreditovaný Českým institutem pro akreditaci.

3 min. čtení

„Je to pro nás významný milník. Věřím, že budeme příkladem dalším českým firmám. Audit uhlíkové stopy ukázal, že při ochraně životního prostředí nestačí vycházet z předpokladů, ale je potřeba mít přesná data. Díky nim víme, jak efektivně snížit emise a uspořit náklady,“ prohlásil generální ředitel PVK Petr Mrkos. c

Certifikovaný audit pro PVK, které se dlouhodobě věnují ochraně životního prostředí, přinesl řadu překvapení. Na rozdíl od původních předpokladů, že energie a doprava jsou hlavním zdrojem emisí, se ukázalo, že zásadním producentem emisí jsou technologické procesy při čištění odpadních vod. Emise, které jsou spojeny se spotřebou elektrické energie a zemního plynu dosahují jen 22,6 procenta, a vliv dopravy je zcela zanedbatelný (0,008 procenta). „Naopak podíl fyzikálně-chemických procesů mírně přesáhl padesát procent,“ zdůraznil Mrkos.

PVK realizují v posledních letech řadu ekologický projektů šetřících náklady:

Snížení ztrát vody
V roce 1996 dosáhly 43 procent, v roce 2022 klesly na 15 procent. To výrazné šetří vodní zdroje a snižuje náklady.

Využití vodojemů jako zásobáren energie
Nákup elektrické energie v době, kdy je jí nadbytek, což stabilizuje energetikou soustavu a přináší úspory.

Proměna odpadních biometanu na bioCNG pro pohon vozidel
Každý automobil snižuje uhlíkovou stopu o jednu tunu ročně.

roba elektřiny v kogeneraci na ÚČOV
V kogeneraci již dnes PVK vyrábí poloviny elektřiny pro největší českou čistírnu odpadních vod.

Fotovoltalika
Pomáhá k energetické soběstačnosti vodohospodářských areálů. Šetří náklady i energetickou soustavu.

Využití nízkopotenciálního tepla z odpadních vod
Již dnes se pomocí tepelných čerpadel instalovaných na vodárenské síti vytápí pražských komplex V-Tower. V přípravě je možnost využití tepla z vyčištěných odpadních vod na ÚČOV, který by zajistil teplo pro 83 tisíc pražských domácností.

Doporučujeme