PVK bilancují – letos vyrobily 90 mil. m³ vody, odstranili 3416 havárií vodovodu

Pražské vodovody a kanalizace ve své tiskévé zprávě shrnují uplynulé tři čtvrtletí letošního roku. Pokud vás zajímá, co všechno letos už zvládly, přečtěte si následující článek.

4 min. čtení

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) vyrobily za 3 čtvrtletí roku 2012 celkem 89,251 mil. m³ vody, což bylo téměř stejně jako v roce 2011 (89, 234 mil. m³). Nepatrný nárůst spotřeby ovlivnilo především velmi suché jaro.

Za tři čtvrtě roku odstranily PVK 3416 havárií vodovodu, což je o 3 % více než v roce 2011. Došlo také k navýšení počtu havárií většího a velkého rozsahu z 215 na 246 tj. o 13 %. Na nárůstu havárií se podepsaly mj. i mimořádné klimatické podmínky v zimním období, kdy se teploty místy pohybovaly okolo – 30° Celsia. Nejčastější příčinou vzniku byla koroze (2119 případů) a také pohyby půdy s následným tlakem na potrubí (1097 případů) jak v zimě, tak i v letních měsících. Ve 43 případech se jednalo o cizí zavinění. Největší havárie letošního roku vznikla na konci srpna v ulici Evropská a Pražský okruh v Praze 6. Velmi komplikovanou poruchu vodovodního řadu o průměru 1200 mm se podařilo opravit za den a půl. Nejvíce havárií bylo zaznamenáno u vodovodních řadů (1226) a přípojek (538), což je o 10 % více než v minulém roce.

Na kanalizační síti bylo za 3 čtvrtletí letošního roku řešeno 2937 havárií
. Nejčastěji se jednalo o havárie stok (757) a přípojek (1461). Z celkového počtu všech havárií kanalizace bylo 1805 ucpávek. PVK apelují na zákazníky, aby nepoužívali drtiče kuchyňských odpadů a nevylévali přebytečný tuk do kanalizace. Porušují tím kanalizační řád a především se vyvarují zbytečně vynaložených finančních prostředků na odstraňování ucpávek v jejich objektu. Oprav a výměn kanalizačních poklopů bylo provedeno 156 a to je o 4 % méně než v roce 2011. Na konci srpna zaznamenaly PVK velkou havárii na kanalizační zděné stoce v Prosecké ulici. Porucha vejčité stoky o průměru 1750 mm způsobila propad vozovky o rozloze 5×5 metru a její oprava si vyžádá ještě cca 2 měsíce. V letošním roce bylo kamerovým systémem preventivně prověřeno 113 km stokové sítě. Při preventivním průzkumu bylo odhaleno a odstraněno 20 havárií.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme