Průměrná denní spotřeba pitné vody v Olomouckém kraji loni vzrostla

Průměrná denní spotřeba pitné vody na osobu loni v Olomouckém kraji meziročně vzrostla o 2,1 litru na 85,3 litru. V mezikrajském srovnání ale byla pátá nejnižší. Nejnižší spotřebu vody měli loni obyvatelé Zlínského kraje, na které denně připadlo necelých 81 litrů pitné vody. Nejvyšší spotřebu 120 litrů vody na osobu a den vykázala Praha. ČTK informaci získala z údajů Českého statistického úřadu.

3 min. čtení

Za jeden metr krychlový pitné vody zaplatili loni obyvatelé Olomouckého kraje bez DPH v průměru 37,10 korun. Průměrná cena jednoho metru fakturované vody se meziročně zvýšila o 1,30 koruny, i tak ale byla ve srovnání s ostatním kraji nejnižší. Průměrná cena stočného za tisíc litrů vody vypuštěné do kanalizace loni činila bez DPH 37,40 Kč

V roce 2021 bylo v Olomouckém kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 596.500 obyvatel, což je 95,6 procenta ze všech lidí žijících v kraji. Délka vodovodní sítě činila 4816 km, v provozu bylo 138.000 vodovodních přípojek. V roce 2021 bylo v Olomouckém kraji vyrobeno 29,1 milionu metrů krychlových vody, meziročně o 1,8 procenta více. Z podzemních zdrojů pocházelo 91,2 procenta pitné vody, což byla nejvyšší hodnota v ČR.

Na kanalizaci byly loni v Olomouckém kraji napojeny domy, ve kterých žilo 538.115 lidí, tedy 86,3 procenta z celkového počtu obyvatel kraje. Počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod činil 521.402. Délka kanalizační sítě byla loni prodloužena meziročně o 60 kilometrů na 3227 kilometrů a počet kanalizačních přípojek byl zvýšen o 2100 na 117.300 přípojek.

V roce 2021 bylo v Olomouckém kraji v provozu 192 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 242.000 metrů krychlových za den. Čistírny odpadních vod v roce 2021 vyprodukovaly 10.000 tun kalů. Většina z nich byla zneškodněna přímou aplikací a rekultivací pozemků pro zemědělské účely (84,2 procenta). V kompostech skončilo 6,4 procenta kalů. Pouze minimální množství kalů bylo vyvezeno na skládku (1,9 procenta) nebo spáleno (1,4 procenta).

Zdroj: ČTK

Doporučujeme