Průhlednost Brněnské údolní nádrže se snížila na 1,5 metru

Přesto i v horkých dnech zůstávají břehy poloprázdné. Strach lidí z jedovatých sinic, které se zde vyskytovaly před čištěním, přetrvává. Investice do zlepšení kvality vody v oblasti již dosáhli více než 900 milionů korun.

5 min. čtení

"Tato změna na počátku léta je přitom normální na většině nádrží tohoto typu," uvedl ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s. p.) Jan Moronga. Voda mívá při tomto výrazném rozvoji malých organismů sníženou estetickou kvalitu kvůli mírnému hnědozelenému zákalu.

"Jedná se například o skupinu rozsivek a skrytěnek, které nejsou toxické pro koupající se rekreanty a v nádržích se vyskytují běžně,"
doplnil. V případě nevyhovujících povětrnostních podmínek v dalších dnech a převažujícího rozvoje sinic nad rozvojem netoxických řas jsou připravena další technická opatření k zabrzdění tohoto nežádoucího vývoje.

Opatření ke zvýšení kvality vody provádí Povodí Moravy, s. p., na přehradě od roku 2009. Patří mezi ně mimo jiné aplikace neškodného síranu železitého jako srážedla fosforu na přítoku do nádrže, výměna bílých ryb za dravé, vyšší dodávka kyslíku do vody nebo vápnění upuštěné nádrže. O úspěchu svědčí to, že v tomto pololetí jsou podle expertů čtyři milióny buněk sinic v jednom mililitru sedimentu, přičemž v roce 2008 jich naměřili desetkrát více.

Opatření za téměř 144 miliónů korun jsou hrazena ze Státního fondu životního prostředí. Povodí Moravy je bude provádět do konce roku 2012. Poté musí pět let udržet podobné kvalitativní hodnoty vody jako v současnosti. Pro stále čistou vodu je však nutné snížit objem dostupného fosforu v řece Svratce, který je pro sinice stále velmi dobrým zdrojem živin.

Do Brněnské údolní nádrže přitéká ročně 31 tun fosforu, z čehož více než 70 procent má původ na posledních třinácti kilometrech řeky. Největšími producenty fosforu v řece Svratce stále zůstávají města Nové Město na Moravě, Bystřice pod Pernštejnem a Velká Bíteš.

Problémem jsou obce výše na toku bez kanalizace a čistíren odpadních vod.
Při jejich budování se tak angažují příslušné kraje. Například v Jihomoravském kraji od roku 2004 poslal krajský úřad na opatření, která mají zlepšit stav vody ve Svratce, více než sto miliónů korun. Dalších 839 miliónů korun investovalo ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství.

Foto: Wikipedie, Dezidor, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme