Protipovodňovou zídku u tenisových kurtů v Přerově doplní relaxační zóna

Stavbu více než půl kilometru dlouhé protipovodňové zídky u tenisových kurtů v Přerově, která má zabránit vylití řeky Bečvy ze svého koryta, doplní nová relaxační zóna. Její vybudování vyjde na 900.000 korun, zahrnuje například vznik nových teras a laviček. Rozhodli o tom přerovští radní, informovala 

5 min. čtení

ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Kromě zídky u tenisových kurtů se v Přerově nyní buduje obdobná stavba také na nábřeží mezi mostem Legií a železničním mostem.

"Nábřeží řeky Bečvy je zajímavé zejména s ohledem na svůj přírodně rekreační charakter. Proto jsme navrhli úpravu této části veřejného prostranství ve zhruba čtyřicetimetrovém úseku poblíž lávky U tenisu směrem k nemocnici,"
uvedl vedoucí odboru rozvoje města Pavel Gala. Upřesnil, že úpravy spočívají v provedení štěrkového záhonu před zídkou v kombinaci s dřevěnými terasami, lavičkami na koruně zídky a drobnými ocelovými konstrukcemi umožňujícími překročení zídky.

Zídky se staví od letošního března, stavba má být hotova do dubna 2023, investorem je Povodí Moravy. Stavebníci mají u tenisových kurtů podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře dokončených přibližně 482 metrů protipovodňové zídky z celkových 590 metrů. V příštím roce na stavbu naváže rekonstrukce přilehlé cyklostezky, uvedl Chmelař.

V Přerově se obdobné opatření staví také po toku dále za mostem Legií, kde jsou již vybetonovány základy protipovodňové zdi a nyní dělníci betonují nadzemní části. Celkový úsek je v tomto případě dlouhý 264 metrů.

Součástí této třetí etapy protipovodňových opatření v Přerově je také zhotovení hradidlových komor na kanalizační síti a dodávka mobilního hrazení.
Stavební práce vyjdou na 70,6 milionu korun, sdělil již dříve Chmelař. Podle odborníků se v místech, kde se protipovodňová opatření budují, voda vylévá z břehů jako první. Zídky podle zástupců povodí zamezí zaplavení území z řeky a také průsakům podzemní vody během povodní. Současná etapa navazuje na opatření v lokalitě u Kazeta a na nábřeží Dr. E. Beneše.

Přerov buduje protipovodňová opatření po zkušenostech z roku 1997. Tehdy město zasáhla stoletá voda, která zaplavila větší části města až do výše tří metrů. Po záplavách bylo vydáno 47 demoličních výměrů, staticky bylo narušeno 23 domů. Zatopených bylo dohromady 250 domů a 226 obecních bytů. Menším záplavám se město nevyhnulo ani v dalších letech.

Foto: Wikipedia, Jiří Komárek, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme