Prostějovská radnice díky úpravě odvodnění parku ušetří peníze za stočné

Prostějovská radnice letos investuje tři miliony korun do úpravy odvodnění Kolářových sadů v centru města. Díky tomu ročně ušetří zhruba milion korun za odvod tzv. balastní vody z podloží městskou kanalizací, která patří vodohospodářské společnosti. Projekt počítá s výstavbou čerpací stanice, výtlačného potrubí, kanalizačních šachet a přítokového potrubí.

3 min. čtení

Balastní voda bude odváděna do vodního toku v sousedství parku. Novinářům to řekl primátorův náměstek Jiří Rozehnal (ANO).

Odborníci při kontrole potrubí vodárenské společnosti zjistili, že je do něj z parku pomocí starého potrubního systému odváděno velké množství balastní vody, kterou tvoří podzemní a dešťová voda. "Díky projektu už nebudeme muset platit za vypouštění této vody do kanalizační sítě," uvedl Rozehnal, podle kterého balastní voda snižuje kapacitu kanalizačního potrubí, zbytečně zatěžuje přečerpávací stanice, zvyšuje objem vody přitékajících do čističky odpadních vod a ochlazuje a ředí odpadní vody, což snižuje účinnost čistící technologie.

Projekt odvodnění Kolářových sadů počítá s vybudováním podzemního rezervoáru, ze kterého bude nashromážděná voda přečerpávána do Mlýnského náhonu. "Rezervoár může také sloužit jako záložní zdroj vody pro zálivku v parku," podotkla primátorova náměstkyně Milada Sokolová (ODS). Stavba odvodnění parku má skončit letos v listopadu.

Původní odvodnění bylo v Kolářových sadech vybudováno při založení tohoto parku v roce 1932. "I přes značné stáří je odvodnění této části Kolářových sadů v dobrém stavu, funkční a plní svou funkci, ke které bylo v minulosti vybudováno. Odvodnění vede podél hlavní březové aleje a zaúsťuje v nejnižším místě parku do městské jednotné kanalizace. Je však třeba oddělit tyto balastní vody v kanalizaci a odvést je mimo ni," dodal primátorův náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Foto: Wikipedia, Lehotsky, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme