Projekt Jakuba Vágnera pokračuje – opět vypouští pstruhy na Plzeňsku

Letos proběhlo vysazování vzrostlých exemplářů pstruha obecného – potočního již třikrát. Více než 1,5 tuny ryb bylo vysazeno do řeky Střely u jezu na Velké louce v městečku Plasy na Plzeňsku. Dnes se uskutečnilo vysazení další zhruba tuny pstruhů.

4 min. čtení

Nezisková organizace světově známého rybáře a dobrodruha Jakuba Vágnera Sladkovodní giganti, o. s., ve spolupráci s vodohospodářskou firmou Veolia Voda Česká Republika, a.s., a Nadačním fondem Veolia pořádá akci vysazování lososovitých druhů ryb, v rámci úspěšného projektu „Cesta pstruha – návrat lososovitých ryb do českých řek“.

Pro vysazování je vybrán takový úsek toku řeky, aby byly ryby co nejvíce chráněny od náletů kormoránů.  V loňském roce bylo do řeky Střely vypuštěno cca 2,5 tuny pstruhů a dle odhadů odborníků jich přežilo 80 %, proto je projekt odborníky hodnocen velmi kladně. K vypouštění pstruhů dojde i v dalších třech letech.

Projekt „Cesta pstruha“ je dále rozvíjen a probíhají jednání o vytvoření zcela nového, samostatného úseku řeky Střela I., který by byl dlouhý několik kilometrů a kde by byl přísný zákaz chytání ryb. V průběhu pár let by tak mohl vzniknout úsek řeky, kde by pstruh obecný našel dokonalé útočiště a vytvořil početné populace s výskytem trofejních jedinců. Tak by se začal vytvářet podstatný genofond, který by byl základem pro jistou budoucnost tohoto druhu.

Populace lososovitých ryb byla v posledních desetiletích značně decimována. Kvalita vody v řekách se však díky čističkám odpadních vod a modernizaci jejich technologií značně zlepšila, a tak se pstruzi i jiné lososovité ryby mohou vrátit do svých původních domovů. V posledních letech jsou novou hrozbou nálety kormoránů. Ač se situace s čistotou vody i kormorány relativně zlepšila, pstruhové revíry nejsou schopny obnovy rybí populace bez naší pomoci.

Celý projekt realizovaný o.s. Sladkovodní giganti vychází z finanční podpory společnosti Veolia Voda Česká Republika, a.s., a Nadačního fondu Veolia, jejichž celková investice do projektu činí zhruba 10 mil. Kč. Více informací o projektu „Cesta pstruha“ je možné získat na webových stránkách www.cestapstruha.cz.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme