Projekt Čistá Bečva pokračuje

Obce na Vsetínsku získaly více než miliardovou dotaci z evropských a státních fondů na druhou etapu projektu Čistá řeka Bečva.

5 min. čtení

Projekt, který si vyžádá 1,5 miliardy korun, řeší výstavbu přibližně 160 kilometrů kanalizace v šestnácti městech a obcích regionu. "V novodobé historii vedle první etapy projektu jde o vůbec největší investici do zlepšení životního prostředí na Vsetínsku," sdělila mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová. Výstavba kanalizace se týká zhruba devatenácti tisíc obyvatel. Realizace je naplánována na roky 2012 a 2013.

Do této etapy projektu jsou zařazeny dosud neodkanalizované obce na potoku Senice, další obce na řece Bečvě, které se do první etapy nezapojily, nebo obce, v nichž sice první etapa proběhla, ale mají v úmyslu kanalizační síť rozšířit. Odkanalizování by se tak měly dočkat například Velké Karlovice, Hovězí, Liptál, Lhota u Vsetína, Lačnov či Francova Lhota, ale také další části Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm nebo Vsetína.

Jen v okolí Vsetína bude přitom proinvestováno více než 120 milionů korun. Za tyto peníze bude vybudována splašková kanalizace na Hrbové, Horní Jasence, Vesníku, v Dlúhém, Za Díly, v Malém Skalníku a v Semetíně. "Kromě toho provedeme na vybraných chodnících a parkovacích plochách v sídlištích Ohrada, Luh a v Kolonce takové úpravy, které vylepší odvádění dešťových vod do stokové sítě," uvedl Jaromír Kudlík, vsetínský místostarosta a předseda Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko, které je investorem akce.

Huslenkám hrozí za vypouštění splašků pokuta
Součástí druhé etapy projektu Čistá Bečva je také odkanalizování obce Huslenky. Té nyní hrozí pokuta za nedodržení termínu daného Evropskou unií na vypouštění odpadních vod do vod povrchových. PodmínkyEU musejí do konce roku 2010 splnit obce nad 2000 obyvatel.

Sankce hrozí také Bánovu a Strání na Uherskohradišťsku
Krajská radní pro životní prostředí Milena Kovaříková však nedávno řekla, že EU nakonec aglomerace pokutovat zřejmě nebude. Podle ní EU a EK na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora nyní hodnotí jako neshodu pouze případy, kdy nedojde k naplnění požadavku alespoň do úrovně pětadevadesát procent. "U nás toto splňujeme, takže se domníváme, že se z pozice Evropské unie nestane nic," uvedla Kovaříková. I přesto bude hejtmanství požadovat, aby všechny tři aglomerace tyto podmínky splnily alespoň do roku 2013. Výstavba kanalizace v těchto obcích se týká přibližně sedmi tisíc obyvatel.

Zdroj: čtk


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme