Proč platit víc za stočné, když nemusím?

Pokud odběratel používá vodu i na zalévání zahrady či na plnění bazénu, má možnost využít nabídky Středočeských vodáren, a.s. (SVAS). Množství vody, které prokazatelně nebylo odvedeno do kanalizace, lze zohlednit při vyúčtování stočného.

2 min. čtení

„K uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit dvě základní podmínky. Jednou z nich je, že množství vody neodvedené do kanalizace musí být větší než 30 m3 za rok, a druhou je instalace tzv. „podružného zálivkového vodoměru“, uvedla Ing. Martina Kynclová, manažerka útvaru obchodu a odbytu. „Množství vody, odvedené do kanalizace, je pak jednotně vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěným odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěným odečtem podružného vodoměru,“ vysvětlila Martina Kynclová.

V případě zájmu o instalaci zálivkového vodoměru doporučujeme odběrateli vyplnit a doručit formulář žádosti o osazení vodoměru (formulář dostupný na webu www.svas.cz, sekce zákazníci/formuláře ke stažení) buď osobně na ZC Mělník či Kladno, nebo písemně na adresu Středočeské vodárny, U Vodojemu 3085, Kladno. Další informace k možné slevě na stočném rády zodpovědí operátorky zákaznické linky SVAS – 840 121 121.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme