Proč nečerpáme dotace na kanalizaci a čištění vod?

Ůvodní díl seriálu o vodárenských dotací z Operačního programu Životní prostředí a důvodech, proč je reálné čerpání v polovině období u Prioritní osy 1 na pouhých 3%.

2 min. čtení
Na období 2007 až 2013 získala Česká republika v rámci operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 4,9 miliardy eur (zhruba 125 miliard korun), z toho dvě miliardy eur (51 miliard korun) na rozvoj a renovaci čistíren odpadních vod, úpraven vod a kanalizací. Z těchto vyčleněných prostředků byla zatím pro Prioritní osu 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) využita pouze tři procenta (1,56 mld. korun – stav k 10.6. 2010).

Přitom v oblasti kanalizace a čištění odpadních vod jsou investice třeba. Jak je možné, že nejsme schopni dotace z evropských fondů využít?

 
Co brzdí čerpání dotací?
  1. Složitá pravidla čerpání dotací se namísto zjednodušení dále komplikují
  2. Praktické vyloučení nejrozšířenějšího oddílného modelu
  3. Diktování délky smlouvy s provozovatelem
  4. Konzultanti ve dvojí roli
  5. Složitost dotačních procesů z pohledu menší obce
  6. Hledání české cesty, namísto inspirace v úspěšnějším zahraničí
Podrobnějšímu vysvětlení jednotlivých bodů se budeme v následujícím seriálu postupně věnovat.


Zdroj: (jak)

Zdroj: (jak)

Doporučujeme