Problémy s čerpáním evropských dotací

Ve zkráceném znění vám přinášíme postřehy ministra životního prostředí - pana Mgr. Tomáše Chalupy na téma bývalých problémů s čerpáním evropských dotací a postupný vývoj k výsledku, kdy je česká vodárenská inrastruktura může díky upravené metodice konečně čerpat.  

4 min. čtení

Pan ministr Chalupa uvádí, že právě vodohospodářská infrastruktura bohužel trpí složitostí byrokracie Evropské unie co se týká čerpání prostředků z jejích fondů asi nejvíce. Ministerstvo životního prostředí díky tomu také muselo přijmout spoustu opatření kvůli problémovým projektům. Bylo nuceno odblokovat prostředky původně směřované do projektů, které Evropská komise odmítla financovat kvůli nevyhovujícím provozním vztahům. Tímto se pak otevřela možnost čerpání prostředků v hodnotě asi osmi miliard korun na projekty jiné.

Nastalou situaci pak zkomplikovalo upřesnění postoje Evropské komise k tzv. metodice pro žadatele, která byla od roku 2006 považována za bezproblémovou. Až v průběhu roku 2010 vyšlo najevo, že Evropská komise trvá na svém původním postoji a výklad metodiky, který byl chápán vstřícně vůči českým žadatelům o dotace, nepřijímá. Přes to, že se Ministerstvo životního prostředí snažilo o diskusi a vysvětlení důvodů pro vstřícnost pro české příjemce, Evropská komise argumenty nepřijala. Protože se během let 2007-2009 problémy neřešily v reálném čase, zdrželo se tak čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Nakonec se po dlouhých vyjednáváních s koncovými žadateli a s Evropskou komisí o nastavení režimu pro metodiku provozování vodního odpadového hospodářství podařilo týmu náměstka ministra Jakuba Kulíška v roce 2011 vytvořit metodiku, která byla nakonec přijata všemi stranami. Ta ale vyřazuje některé původní žadatele, kteří s ohledem na stav svých provozovatelských smluv nemohou podle této nové, i Evropskou komisí akceptované metodiky dotace čerpat. Částka oněch osmi miliard korun tak bude poskytnuta dalším žadatelům z nově otevíraného zásobníku, v němž jsou obce a města se stavem vodohospodářské infrastruktury, která je již v souladu s metodikou a s požadavky Evropské komise. A jak pan ministr Chalupa uvádí – takových žadatelů je stále dostatek, proto by tedy s čerpáním uvedených dotací neměl být žádný problém.

Foto: Wikipedie: Council of Europe


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme