Problémy financování čistírny ve Svitavách

Z připravovaných investic ve Svitavách je nejvýznamnější akcí rekonstrukce čistírny odpadních vod za 180 mil. Kč bez DPH. Město při jejím financování vsadilo na dotace z Operačního programu Životní prostředí. Nyní musí čelit řadě problémům.

5 min. čtení

"V okamžiku, kdy jsme podali žádost, byla předpokládaná dotace osmdesát pět procent. Potom se snížila asi na šedesát pět procent, a tím vznikl problém. Znamená to, že z rozpočtu musíme doplatit o dvacet šest milionů korun navíc. A tolik peněz je více, než jsme předpokládali," uvedl pro Svitavský deník starosta Jiří Brýdl.

Ale tím problémové financování nekončí. Stavbu čistírny odpadních vod musí město předfinancovat a také zajistit prostředky na splacení svého podílu. Úvěr se nakonec podařilo dojednat v bance – v průběhu patnácti let budou tak Svitavští splácet sedmdesát pět milionů korun. Potřeba investic se dlouhodobě promítne bohužel také do ceny vody pro koncové odběratele.

"Ve Svitavách dojde ke zvýšení stočného. Náklady spojené s výstavbou čistírny budeme splácet. Tuto částku musíme zapojit do rozpočtu. Je to vlastně dluhová služba. Na tento rok máme připravený rozpočet a střednědobý výhled. Splátky dluhové služby tam jsou samozřejmě zahrnuté," dodal Jiří Brýdl.

Rada města Svitav schválila cenu vodného a stočného na rok 2010 ve výši 59,95 Kč vč. 10% DPH za m3 fakturované vody. Průměrná roční spotřeba na jednoho obyvatele je ve Svitavách přibližně 37 m3. Po zvýšení ceny vody tak jeden obyvatel zaplatí za vodné a stočné v roce 2010 průměrně částku ve výši cca 2.220 Kč, proti výdajům cca 1.920 Kč v roce 2009. Navýšení v tomto případě činí 300 Kč/rok.

V případě nedodržení termínu zahájení výstavby čistírny se Svitavy vystavují sankcím a pokutám. Česká republika se zavázala v přístupových dohodách do EU, že bude do roku 2010 čistit vody u obcí nad dva tisíce obyvatel. Na základě tohoto požadavku vznikl Operační program Životní prostředí, který měl z prostředků Unie pomoci financovat výstavbu čistíren odpadních vod. Díky zdlouhavé byrokracii, striktním a nesrozumitelným pravidlům se ale řada žadatelů potýká s velkými problémy při vlastním čerpání prostředků. Sdružení místních samospráv SMS zaslalo proto tento týden prosbu o odstranění nedostatků přímo řediteli Státního fondu Životního prostředí Petru Štěpánkovi.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme