Pro africkou vodu jsou normy přínosem

Nové video laicky vysvětluje, jak zavedení norem pomáhá vodárenské společnosti v Senegalu spolehlivěji dodávat pitnou vodu v regionu a současně zlepšovat spokojenost koncových zákazníků.


2 min. čtení

Water Senegal (Sénégalaise Des Eaux – SDE) dodává pitnou vodu pěti milionům obyvatel a zajišťuje tak Senegalcům lepší přístup k pitné vodě. Díky zavedení řídících norem, jako je ISO 9001 upravující řízení kvality a ISO 14001 upravující ochranu životního prostředí mohla společnost zmodernizovat a lépe zorganizovat své služby v oblasti poskytování pitné vody a zvýšit kvalitu dodávané vody – v současné době je 99.1 % dodávané vody pitné.

„Zákaznici požadovali zajistit stabilní zásobování vodou. Jakmile toto bylo splněno, začali požadovat vyšší kvalitu služeb. Neustále se snažíme najít různé nové způsoby jak zajistit vysokou úroveň našich služeb a spokojenost zákazníků.”
, uvedl generální ředitel společnosti Mamadou Dia.

Normy ISO, používané v souladu s normami ochrany zdraví na pracovišti a některými národními normami, slouží ke zlepšení celkové efektivnosti vodárenských provozů. Díky zajištění kvalitních zdravotních a bezpečnostních podmínek pro své zaměstnance a dodavatele se společnosti SDE navíc podařilo snížit počet pracovních úrazů – což je jistá cesta k lepší a výkonnější společnosti.

 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme