Přivedou problémy se státní dotací Zbytiny k bankrotu?

Malé jihočeské obci s ročním rozpočtem 6 milionů korun reálně hrozí, že bude muset vrátit kompletní státní dotaci na stavbu čistírny odpadních vod a kanalizaci ve výši přes 25 milionů korun a k tomu vyměřené penále 21 milionů korun. Obci hrozí finanční problémy a bývalému starostovi Antonínu Poskočilovi pět let vězení.

12 min. čtení

Zbytiny získaly v roce 2008 na stavbu čistírny odpadních vod a kanalizaci dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 25 milionů korun. Obec se současně zavázala proinvestovat devět milionů korun z vlastního rozpočtu (5 milionů činil úvěr od banky).

Důvodem problémů je nepochopitelná nedbalost bývalého starosty obce, který nedodal závěrečnou zprávu pro vyúčtování dotace a nesplnil termíny pro kolaudaci. Obec navíc neproinvestovala ani vlastního podíl obce, ke kterému se zavázala v žádosti o dotaci.

Bývalý starosta chybu přiznává
Exstarosta Poskočil se loni na podzim dostal v komunálních volbách do zastupitelstva, získal druhý největší počet hlasů. Letos v březnu však rezignoval a svou vinu přiznává. "Předesílám, že to v žádném případě nebyl z mé strany úmysl. Prostě jsem propásl termín, o kterém jsem se domníval, že je dostatek času a vše jsem směřoval na konec loňského roku. Jediná koruna nebyla proinvestována na něco jiného. Všechny prostředky byly použity výlučně na výstavbu čističky, kanalizace a dvou nízkozátěžových rybníků. Ani obec, ani já, ani zhotovitel stavby si nepomohl k jediné koruně, naopak jsme ještě část prostředků ušetřili, což je ale nakonec zase špatně. My jsme na konci roku měli zaplatit zbylý podíl obce, ale neměli jsme tuto částku na účtu, proto jsme uzavřeli dohodu o splátkách a dostali jsme na tuto částku od zhotovitele stavby dobropis a tím pádem se bere, že tato částka nebyla proinvestována," řekl˙Poskočil.

Rozhodnutí o tom, zda budou Zbytiny vracet dotaci či nikoliv, je na ministerstvu zemědělství. Právě to dostalo celou kauzu od finančního úřadu na stůl. Pravidla však hovoří jasně – pokud příjemce dotace nesplní podmínky, vrací ji i s penále.

Trestní odpovědnost bývalého starosty

"Bývalý starosta nerespektoval závazné termíny realizace, nevypracoval závěrečnou zprávu a vlastně toto zanedbání jeho zcela samozřejmých povinností způsobilo to, že Finanční úřad v Českých Budějovicích vydal rozhodnutí, ve kterém požaduje vrácení poskytnuté dotace z ministerstva zemědělství ve výši 25 milionů korun a obci vyměřil sankci za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 milionů korun," shrnul dozorující státní zástupce Petr Rusín.

Koncem března bylo policejním orgánem zahájeno trestní stíhání bývalého starosty. "Rozhodnutím o zahájení trestního stíhání vstupuje přípravné řízení do závěrečné fáze a očekávám, že zhruba do poloviny května mi bude věc předložena k podání obžaloby k Okresnímu soudu v Prachaticích," uvedl státní zástupce Petr Rusín s tím, že stěžejními důkazy je listinná dokumentace o poskytnutí dotace včetně termínů a rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích.

"Ostatní důkazy svědčí o tom, že bývalý starosta o fatálních termínech věděl, ale nerespektoval je. Byl dotazován zastupiteli a vyzýván k činnosti, měl dostatek možností vše vyřešit tak, aby bylo případě s poskytovatelem dotace jednáno o prodloužení termínů a pak by nehrozilo nebezpečí vrácení dotace a uložení sankcí, když obec stavbu technicky dokončila," dodal Petr Rusín.

Současnému starostovi Zbytin Josefu Furišovi nezbylo, než na svého předchůdce podat trestní oznámení. "Museli jsme to řešit. Z lidského hlediska to nebylo nic jednoduchého. Chyby se staly, to je jasné, ale nakonec nezbylo, než podat trestní oznámení, protože jinak bych vystavoval sebe a možná i druhé případnému postihu, že jsme to neudělali. Nevidím kromě osobního selhání jednotlivce jiný důvod, proč k tomu všemu došlo, zvláště, když se tu nabízely možnosti odborné pomoci při zúřadování dotace," uvedl starosta Josef Furiš.

"Ačkoliv k tomu byl několikrát vyzýván, o čemž jsou zmínky i v zápisech z jednání zastupitelstva a měl možnost vše konkrétně objasnit, nestalo se tak," dodal starosta Furiš s tím, že bývalý starosta se letos v březnu vzdal i mandátu v zastupitelstvu obce. Současnému vedení obce mnoho prostoru nezbývalo, protože po volbách bylo postaveno před hotovou věc, kdy chybí kolaudace, čistírna odpadních vod není uvedena do provozu. "Bývalý starosta mylně informoval zastupitelstvo o zkušebním provozu, který byl, lidově řečeno, provozem na černo, ne zkušebním," dodal státní zástupce Petr Rusín.

Součastný starosta se snaží situaci řešit
"První, co jsme museli udělat, bylo zkolaudování celé akce, aby neběžela další penále, což se naštěstí povedlo ve zrychleném řízení 18. ledna letošního roku. Následně se vypracovala závěrečná zpráva a akce jako taková se uzavřela. Tím se podařilo alespoň zastavit nabíhání dalších sankcí," uvedl starosta Josef Furiš prvotní kroky k nápravě.

Současný starosta se usilovně snaží najít cestu ze zapeklité situace. "Určitá řešení jsou, a pracujeme na nich, ale nebudu předjímat výsledek. Každopádně, pokud by se nám nepodařilo dopad důsledků alespoň zmírnit, znamenalo by to velké komplikace s dalším rozvojem obce. Je jasné, že záležet bude také na možnostech rozpočtu obce," zdůraznil starosta, který nepřestává věřit, že kompetentní orgány budou shovívavé.

Zdroj: Wikipedie, Kubajzs, licence GNU


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme