Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu

V listopadu 2008 byla zahájena realizace programu zavádění efektivního obchodního modelu v oblasti poskytování vodovodních a kanalizačních služeb (CAWSA) v Afghánistánu. Díky programu vzniklo více než 4800 vodovodních přípojek a náklady na výrobu poklesly až o 55 %.

6 min. čtení

Cílem programu bylo dosáhnout zlepšení vodovodních systémů ve městech Mazár-e-Šaríf, Džalalabád, Ghazni a Gardez. Do března 2012 pomáhala CAWSA Afghánské společnosti městských vodovodů a kanalizací (Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation – AUWSSC) s rozvojem devíti vodovodů.

Cílem CAWSA bylo vytvořit životaschopný model pro dodávky služeb v oblasti výroby vody, který povede ke zlepšení provozní efektivnosti, snížení ztrát vody a zavedení přijatelných norem poskytování služeb. V květnu 2012 byla činnost CAWSA prodloužena o další dva roky s cílem poskytovat průběžnou podporu pěti dalším vodovodům, které byly vybudovány v roce 2011: jedná se o města Kandahár, Mehtarlam, Zaranj, Tirin Kot a Laškar Gah.

Iniciativy, které CAWSA zavedla do března 2012, pomohly místním vodovodním společnostem plnit ambiciózní cíle s ohledem na poskytování služeb zákazníkům a došlo rovněž ke zlepšení finančních výsledků.


Výsledky projektu:

Vodovodní společnosti vybudovaly více než 4800 nových vodovodních přípojek, včetně vodovodu v mešitách a veřejných vodovodních kohoutků, díky nimž získalo dalších 50 000 obyvatel přístup k vodě. Podařilo se tak zvýšit produkci vody při použití stejné základní infrastruktury – pouze zlepšením efektivnosti.
 

Jednotkové náklady na výrobu vody poklesly o 24 % v Mazaru, o 52 % v Ghazni a o 55 % v Gardezu. Na základě zkušeností CAWSA lze podobné nebo ještě větší zlepšení očekávat v Kandaháru a v satelitních městech, kde nyní poskytuje pomoc USAID.
 

U čtyř původních vodovodních společností CAWSA výrazně vzrostl poměr návratnosti nákladů bez odpisů – a to ze základního průměru 36% v roce 2008 na průměrných 89%. Na základě nových tarifů schválených radou AUWSSC a Kabinetem ministrů národní vlády tento poměr překročí 100%.
 

Pokrytí obyvatelstva se s minimálními investicemi podařilo zvýšit z 34,5 % na 38,1 %.
 

CAWSA vyprojektovala a zavedla počítačové systémy sledování a řešení stížností a reklamací, které pomáhají zlepšit služby, rychle řešit nedostatky systému a omezují příčiny nejčastějších reklamací. Díky lepším službám začalo více zákazníků platit včas, což se odráží ve zlepšení inkasních sazeb.
 

CAWSA pomohla původním vodovodním společnostem zlepšit preventivní údržbu, snížit ztráty vody, zlepšit řízení kvality a urychlit vyřizování telefonicky hlášených poruch. Tato zlepšení výrazně zkrátila reakční dobu, která uplyne mezi telefonickým nahlášením události a příjezdem servisní skupiny s náhradními díly (například v Mazaru se vyřizování těchto událostí zrychlilo o 70%).
 

 

Zdroj: icma.org


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme