Petropolis v Brazílii: I v chudinských čtvrtích lze vybudovat funkční vodárenské služby

Ve vzdálené Brazílii zahajujeme letní seriál, ve kterém se budeme věnovat zahraničním inspiracím. Jako první jsme vybrali brazilský Petropolis, ve kterém se komerčnímu provozovateli podařilo dosáhnout obdivuhodných výsledků. 

9 min. čtení
Zadání pro soukromého provozovatele
Před rokem 1998 se potýkalo město Petropolis s četnými problémy spojenými s dodávkami pitné vody. Slabými místy byly např. pokrytí službami (podíl lidí bez přístupu k vodě), pravidelnost dodávek vody (některé domácnosti měly vodu pouze jednou týdně či dokonce jednou měsíčně)kvalita vody (pouze 2 % lidí s přístupem ke kvalitní pitné vodě) a ztráty vody v síti přibližně 50 %. Ke kanalizační síti bylo připojeno jen 45 % populace a pouhá 4 % odpadních vod byla čištěna. 
Město Petropolis vypsalo mezinárodní veřejnou soutěž, v rámci které vyzvalo soukromý sektor ke spolupráci s následujícími cíly: 

• regulace a zvýšení výroby vody tak, aby mohly být zajištěny nepřetržité dodávky vody po celý den,
• úplné pokrytí vodovodní a kanalizační sítí,
• výměna zastaralého potrubí se záměrem snížit úniky a ztráty vody,
• čištění 100 % dodané vody,
• osazení vodoměrů a zavedení odečtového a fakturačního systému,
• zvýšení objemu odváděných a čištěných odpadních vod,
• zlepšení zákaznických služeb. 

Mezinárodní veřejnou soutěž vyhrála privátní vodárenská společnost Aguas do Imperador, která bude zajišťovat pro brazilské město Petropolis vodárenské služby od ledna 1998 po dobu 30 let. Již nyní je ale vidět výrazné zlepšení původního stavu. 

Výsledky: dostupnost pitné vody 92%, 7 nových úpraven vody

Po převzetí vodárenské infrastruktury společností Aguas do Imperador vzrostl v letech 1997-2011 podíl lidí připojených na veřejnou vodovodní síť z 56 % na 92 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo, i když počet obyvatel součastně výrazně vzrostl (o 15 %) a vodárenská společnost musela řešit také připojení chudinských čtvrtí na složitě dostupných skalnatých územích.

Aby Aguas do Imperador mohl zajistit dodávky vody, musel investovat do výstavby 7 úpraven pitné vody. Zprovoznění těchto zařízení umožnilo zdvojnásobit výrobu pitné vody ze 300 l/s na 600 l/s. Díky současné kapacitě výroby pitné vody je v případě potřeby společnost schopna zajistit dodávky pitné vody pro 95 % obyvatel.

K vodovodní síti bylo připojeno více jak 130 000 lidí. Aby k tomu mohlo dojít, musely být vybudovány nové přípojky, jejichž počet vzrostl z 24 000 v roce 1998 na více jak 60 000 v roce 2011. Jde tedy o 150% nárůst v období 13 let.

Vodárenská společnost financovala a pokračuje ve financování nezbytných investic. Polovinu investované částky vynaložila samotná společnost, druhá polovina je hrazena z půjček. Aby výše vodného byla přijatelná pro každého, i s přihlédnutím k počtu lidí s nízkými příjmy, zavedla společnost ve spolupráci s městem sociální tarify, které jsou vnitřně dotovány. Dotace hrazené provozovatelem jsou poskytovány městem vybraným rodinám na základě jejich výše příjmů. 


Snižování ztrát vody na 19%

Společnost zainvestovala také do zvýšení výkonnosti provozu sítí. Kromě položení nového potrubí v nově připojených oblastech bylo nutné vyměnit v distribučním systému více jak 300 km existujícího potrubí. Výsledkem těchto investic je pokles ztrát vody z 50 % na 19 % a zajištění nepřetržitých dodávek vody v řadě městských čtvrtí.

Kanalizace pro 97% obyvatel, 15 čistíren odpadních vod

Počet přípojek ke kanalizační síti vzrostl o 85 % a dnes je téměř všem lidem (97 %) s připojením na vodovodní síť zřízena i kanalizační přípojka. Navíc dříve, před koncesní smlouvou, prakticky neexistovalo čištění odpadních vod (jen 4 % odváděných odpadních vod). V současné době provozovatel provozuje 15 čistíren odpadních vod, na kterých je čištěno 64 % odvedených odpadních vod. 

Nezbývá než gratulovat: ocenění Ouro Azul

V roce 2006 společnost Aguas do Imperador obdržela ocenění „Ouro Azul” v kategorii soukromého sektoru. Tato cena je udělována za šíření, motivování či upozornění na zajímavý brazilský environmentální projekt, který přispívá k ochraně nebo k obnově vodního či ekologického systému v zájmu budoucích generací. 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme