Přerušení dodávky vody způsobil špatný stav potrubí a nepříznivé klimatické podmínky

Nedobrý stav zastaralého vodovodního potrubí způsobil ve dnech 21. a 22. ledna 2013 dočasné přerušení dodávky pitné vody v několika ulicích v České Brodě.

5 min. čtení

Jeho provozovateli, společnosti 1.SčV, a.s. (1.SčV), se ale podařilo ve spolupráci s radnicí závadu rychle najít a odstranit. Nicméně havárie v této lokalitě se mohou opakovat, a to zejména v zimním období.

„Definitivním řešením bude až rekonstrukce vodovodního řadu, který pochází z šedesátých. let,“ vysvětlila Kristina Blazsczyková, tisková mluvčí 1.SčV.

K čemu vlastně došlo? V noci z 20.1. na 21.1.2013 zjistili pracovníci 1.SčV skrytý únik pitné vody v českobrodské vodovodní síti. Ihned po zjištění začali hledat příčinu.  V pondělí 21.ledna 2013 dopoledne nahlásil jeden z majitelů objektů v ulici K Dolánkám, že se mu sklep zaplňuje vodou. Montéři přijeli na místo. Po vystoupení z vozidla se jejich automobil propadl v komunikaci v místě úniku vody. „Okamžitě jsme proto odstavili z provozu vodovodní řady v ulicích 28.října, Na Cihelně, K Dolánkám, Fugnerova, Na Bělidle, Sokolská, Nábřežní a Tuchorazská,“ uvedl Václav Hovorka, manažer provozní oblasti.

Vozidlo se posléze podařilo z propadu v komunikaci vytáhnout. Zemní práce na odstranění havárie začaly zhruba ve 14 00 hodin a oprava trvala do 18 00 hodin. Následující hodinu společnost 1.SčV dodávku pitné vody postupně obnovovala. Příčinou havárie byl příčný lom na litinovém potrubí v důsledku špatně provedeného lože a obsypu potrubí (pouze vytěženou zeminou s příměsí stavební sutě a kameniva). K poškození potrubí došlo v kombinaci se změnou teplot v zimním období a jeho stářím (vodovodní řad byl postaven v 60. letech 20. století). Dodávky vody byly přerušeny ještě na necelou hodinu dopoledne druhého dne z důvodu dokončení opravy.

„ O havárii vodovodního potrubí jsme okamžitě informovali jak českobrodskou radnici, tak všechny příslušné úřady. Informaci o ní jsme měli záhy i na našich webových stránkách a na svých stránkách ji mělo i město,“ řekla Kristina Blaszczyková. „Bohužel náhradní zásobování vodou prostřednictvím pojízdné cisterny jsme po dobu opravy zajistit nemohli. Důvodem byly mrazy,“ dodala.

Společnost 1.SčVnicméně i pod vlivem této zkušenosti opět doporučuje všem svým odběratelům vody, aby se u ní zaregistrovali pro rozesílání sms zpráv. „O takovýchto událostech pak budou mít informaci okamžitě ve svém mobilu,“ upozornila tisková mluvčí.

 

Foto: Wikipedia, Zdeněk Fiedler , licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme