Pražské vodovody a kanalizace rozšiřují služby svým zákazníkům

Od ledna 2013 si mohou zákazníci Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. (PVK) prostřednictvím internetu zarezervovat termín schůzky v technickém oddělení v zákaznickém centru PVK v Dykově ulici. Dosud měli možnost si  rezervovat schůzku  v  zákaznickém oddělení (úterý a čtvrtek), ale nově mohou  i v technickém oddělení (pondělí a středa).

7 min. čtení

Technické oddělení se vyjadřuje k projektové dokumentaci vodovodních a kanaliazčních přípojek, poskytuje dokumentaci k vodovodní a kanalizační síti atd. Rezervační systém je k dispozici na adrese www.pvk.cz v hlavním menu v sekci „Můj zákaznický účet“. Zákazník si zde vybere termín schůzky a uvede svůj kontaktní e-mail, na který mu je zasláno potvrzení jeho návštěvy.

 
PVK nabízejí zákaznické služby, které využívají moderní technologie. V době, kdy si lidé snaží usnadnit každodenní život, požaduje stále větší počet zákazníků, aby nemuseli například chodit na poštu či navštívit zákaznické centrum. Mezi tyto moderní služby, které společnost v roce 2012 nabízela, patří osobní zákaznický účet na webových stránkách PVK – www.pvk.cz. Tento osobní účet zákazníkům umožní nepřetržitý přístup k informacím i kontrolu nad svými výdaji. Osobní účet si již založilo několik tisíc zákazníků. Díky zabezpečenému osobnímu účtu měli zákazníci přehled o své spotřebě vody, o svých fakturách, odečtech vodoměru ve své nemovitosti a také možnost nahlásit změnu smluvních údajů, výši placených záloh, samoodečet vodoměru atd. Další službou byly faktury zasílané elektronickou poštou, které jsou určené pro fyzické a právnické osoby. Faktura je zasílána na uvedenou elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. Zákazníci mají stále možnost využít regionalizaci zákaznických center středočeských společností skupiny Veolia Voda Česká republika. Cílem je zpřístupnit zákazníkům Pražských vodovodů a kanalizací, Středočeských vodáren a 1. SčV všechna zákaznická nebo kontaktní centra jednotlivých společností bez ohledu na to, pod jakou vodohospodářskou společnost patří.

Nejen v období dovolených nebo letních prázdnin mají zákazníci možnost uzavřít smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, přijmout žádost o splátkový kalendář či zaevidovat a předat k řešení reklamaci nebo stížnost. Od jara 2013 bude do projektu zapojena také vodohospodářská společnost Ravos z Rakovníka. Bližší informace naleznou zákazníci na www.pvk.cz , www.svas.cz a www.1scv.cz .
 
Na zákaznické lince PVK  – 840 111 112 bylo v roce 2012 celkem vyřízeno 91 329 dotazů. Z toho například 31 946 dotazů bylo ohledně dodávek a kvality pitné vody a odkanalizování, 15061 ohledně fakturace, 5698 dotazů se týkalo výstavby přípojek a vodoměrů a 6377 dotazů smluvních vztahů. Zákaznické centrum v Dykově ulici 10, Praha 3, navštívilo v loňském roce celkem 32 369 zákazníků. Zákazníci měli také možnost zaplatit za vodné a stočné přímo v pokladně v zákaznickém centru. V zákaznickém centru mohli návštěvníci vyřídit nejen vše kolem smluvních vztahů, ale také veškeré technické požadavky včetně technické dokumentace. Zákaznické služby lze vyřídit od pondělí do čtvrtka vždy od 8.00 do 18.00 hodin a technické záležitosti v pondělí a středu od 8.00 do 18.hodin. V pátek je otevřeno od 8.00 do 15.00 hodin.

 

Foto: Wikipedia, Che, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme