Pražská vodohospodářská společnost slaví 15. výročí

Přesně před 15 lety 1. dubna 1998 byla do obchodního rejstříku v Praze zapsána Pražská vodohospodářská společnost jako jedna z nástupnických organizací privatizovaných státních podniků Pražské vodárny a Pražské kanalizace a vodní toky.

5 min. čtení

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) spravuje vodohospodářský majetek hlavního města v hodnotě přesahující 100 miliard korun. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších položek v majetku Prahy. Takto obrovský majetek je třeba neustále udržovat, rekonstruovat a obnovovat. Od roku 1998 investovala PVS do této činnosti více než 20 miliard korun. Z toho téměř 14 miliard byly investice do obnovy zastaralého vodohospodářského majetku. Nemalou částku přesahující 7 miliard korun zejména v prvních letech spolykaly náklady na opravy a havárie. Systematickou obnovou majetku se postupně podařilo snížit například masivní ztráty vody z původních 43% na současných 21%. O 10% se podařilo snížit energetickou náročnost sítě. Tyto efekty se následně promítají pozitivně do celkové ceny vodného a stočného v Praze. „Jedním z našich úkolů v oblasti investic v následujících letech je zastavení stárnutí vodohospodářských sítí, které stále trpí dlouholetou zanedbaností a nízkou kvalitou použitých materiálů a technologií v 70. a 80. letech minulého století,“ konstatuje generální ředitel PVS Petr Žejdlík.

Do značné míry zlomovým okamžikem v historii PVS, který zásadním způsobem ovlivnil tempo obnovy a modernizace vodohospodářského majetku na území hlavního města, se staly ničivé povodně v létě roku 2002. Obrovskou zatěžkávací zkouškou PVS prošla úspěšně a i velkým úsilím vodohospodářských odborníků se podařilo poměrně rychle zvládnout odstranění následků živelné pohromy. Stopy povodní po deseti letech obyvatelé Prahy už nikde nepoznají, ale finanční náklady a zejména zpomalení obnovy se projevují dodnes. „ Byly zpracované kompletní projekty protipovodňových opatření, které se podařilo postupně realizovat. Věříme, že dnes bychom ničivým záplavám uměli čelit mnohem efektivněji,“ říká Petr Žejdlík.

PVS v tuto chvíli spravuje téměř 10 tisíc kilometrů vodovodních a kanalizačních sítí, stovky vodohospodářských objektů a zhruba 1,25 milionu obyvatel je každoročně zásobeno 120 miliony krychlových metrů vody.

V rámci oslavy 15. výročí svého vzniku spouští PVS stránku na sociální síti Facebook, kde se návštěvníci budou do budoucna dozvídat stále více informací o plánovaných investicích, uzavírkách a haváriích na území hlavního města Prahy.
 


Zdroj: PVS
a.s.

Zdroj: PVS a.s.

Doporučujeme