Pražané se nemusí bát o dostatek kvalitní pitné vody

Nedostatek pitné vody Praze nehrozí, dostatečné rezervy má úpravna vody Želivka, která je hlavní úpravnou pro hlavní město Prahu. Ačkoliv je již delší dobu horké počasí, Švihovská vodárenská nádrž, z které se odebírá voda pro Úpravnu vody Želivka, má vody dostatek. Její hladina je k dnešnímu dni na úrovni 376,63 m nad mořem.

3 min. čtení

Hladina se díky vydatným dešťům na přelomu května a června dostala nad bezpečnostní přeliv, což představuje kótu 377 m nad mořem. Tento stav trval od 3. 6. do 10. 7. 2013. Od 11. 7. 2013 dochází k dalšímu postupnému snižování hladiny až na dnešních 376,63 m nad mořem. V nádrži je dostatek vody, který neohrozí ani delší sucho.

Odběr surové vody pro výrobu vody je nyní z hloubky 25 m a vychází z pravidelné zonace vodárenské nádrže, při které se zjišťuje kvalita surové vody v jednotlivých horizontech. Horko nemá vliv na odběr vody z této hloubky ani na kvalitu vody. Jen za 28 dnů července tato úpravna vyrobila přes 6,3 milionu m3 vody, což představuje průměrný denní výkon 225 000 m3 pitné vody (tj. přes 225 milionu litrů vody denně).

Závěrem lze konstatovat, že stávající vývoj počasí nijak neovlivnil kvalitu pitné vody dodávanou z úpravny vody Želivka. Želivka se podílí na zásobování Prahy ze 74 %, 26 % dodává úpravna vody Káraný, která dodává směs podzemní a infiltrované vody. Ani zde nedošlo k poklesu výroby vody a voda je dodávána ve vysoké kvalitě. Obě úpravny dodávají vodu splňující parametry vyhlášky MZd. ČR č. 252/2004 Sb.

Úpravna vody v Podolí slouží jen jako rezerva pro případ poruchy na jedné ze dvou už jmenovaných úpraven.

V době horka je výroba vody zvýšena až o pětinu, celková denní výroba vody dosahuje až 350 000 m3 vody (350 mil. litrů). Ve dnech pracovního volna dochází k mírně klesající tendenci spotřeby, kterou ovlivňuje odliv Pražanů z hlavního města.

Za leden až červen 2013 Pražské vodovody a kanalizace vyrobily 58,1 mil. m³ vody. Výroba vody proti stejnému období minulého roku poklesla o 4,7 %.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme