Pražané platí 58 % ze sociálně únosné ceny vody

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil tento týden přehled sociálně únosné ceny vodného a stočného pro rok 2018 dle pravidel OPŽP 2007–2013. Pojďme se podívat na srovnání cen v jednotlivých krajích.

4 min. čtení

V souladu s „Metodikou pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP", je sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné definována jako cena pro vodné a stočné včetně DPH, která představuje 2 % průměrných ročních čistých příjmů domácností se standardní specifickou spotřebou vody 80 l/os den.

Stanovení sociálně únosné ceny pro vodné a stočné je pravidelně zveřejňováno na webu OPŽP. Tyto ceny jsou rozhodující při posuzování dodržování podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce má možnost (nikoliv povinnost) ceny na sociálně únosnou úroveň snížit.

Rozdíly v jednotlivých krajích jsou zřejmé. Nejvyších hodnot dosahuje sociálně únosná cena vody dle očekávání v Praze. V metropoli je ale také největší rozdíl mezi skutečnou výší ceny vody (85,42 Kč) a sociálně únosnou cenou (153,66 Kč pro rok 2018, 148 Kč letos).

Nejnižší sociálně únosná cena vody je pak v Moravskoslezském kraji (100,87 Kč pro rok 2018, letos 95,93). Reálná výše ceny vody zde dosahuje v regionech obsluhovaných společností Severomoravské vodovody a kanalizace 78,73 Kč a Ostravské vodárny a kanalizace pak 76,62 Kč.

Při srovnání tak lidé v Praze zaplatí 58 % ze sociálně únosné ceny vody a v Moravskoslezském kraji 80-82%.
 

Jaká je výše sociálně únosné ceny vody pro rok 2018?
Kraj Sociálně únosná cena vody pro 2018 (Kč/m3) vč. DPH
Hl.m. Praha 153,66
Jihočeský 109,87
Jihomoravský 119,17
Karlovarský 117,65
Královéhradecký 118,89
Liberecký 117,50
Moravskoslezský 100,87
Olomoucký 118,75
Pardubický 106,80
Plzeňský 118,50
Středočeský 125,27
Ústecký 106,25
Vysočina 109,81
Zlínský 103,21

Takto zveřejněná, sociálně únosná cena pro vodné a stočné, je platná pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody.

Přehled sociálně únosných cen vody pro jednotlivé roky naleznete zde.
 


Zdroj: Jana
Bábíková

Zdroj: Jana Bábíková

Doporučujeme