Praha uspořádá protipovodňové cvičení v Radotíně na břehu Berounky

Pražský magistrát uspořádá dvoudenní protipovodňové cvičení v Radotíně na levém břehu Berounky. Cvičení má prokázat připravenost města a jeho složek zapojených do ochrany metropole před velkou vodou. Součástí bude výstavba protipovodňových zábran. Akce se uskuteční od 21. do 22. října. Vyplývá to z dokumentu, který dostali pro informaci pražští radní. Cvičení pořádá město pravidelně, naposledy loni v říjnu v Dubči.

2 min. čtení

Účastníci cvičení zkontrolují mimo jiné úplnost veškerých komponentů hrazení, prověří nakládání a přepravu ze skladu v Dubči na místo nebo čas nutný k výstavbě hrazení. Sepíšou seznam případných závad na pevných částech protipovodňové ochrany. Cvičení prověří také správnost toku informací mezi jednotlivými složkami. Zkontrolována bude funkčnost hradidlových komor a čerpacích stanic na kanalizační síti.

Protipovodňové cvičení začne v pátek 21. října v 19:30 a skončí v sobotu 22. října v 06:00. Během něj budou vystavěny protipovodňové zábrany podél Berounky, zahrne ulice K lázním, Výpadová, Věštínská, Šárovo kolo a U Jankovky. Koordinační štáb bude sídlit v budově magistrátu na Mariánském náměstí.

Cvičení město pořádá každoročně, vždy v některé z části Prahy. Loni se konalo v areálu Správy služeb hlavního města v Dubči.

Pražský magistrát vložil od ničivých povodní v roce 2002 do protipovodňové ochrany města na čtyři miliardy korun. Vybudováno bylo asi 20 kilometrů zábran, vrata uzavírající Čertovku a na Rokytce v Libni vznikla čerpací stanice a protipovodňové uzávěry přítoků této říčky. Město také postupně revitalizuje potoky a říčky, v minulosti narovnané toky navrací do jejich původních koryt.

Foto: Wikipedia, Lukavský, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme