Barák: Praha si bude muset poradit bez evropské dotace

Podle František Baráka, předsedy SOVAK ČR, by měla Praha hledat další cesty pro financování modernizace Ústřední čistírny odpadních vod. Přečtěte si aktuální vyjádření pro zpravodajský server Euro.cz.

4 min. čtení

Řešení je podle Baráka jasné už dlouho. Praha by měla zvýšit na několik let cenu za vodné a stočné a nárůst ceny pak využít na financování rekonstrukce a modernizace čistírny. Efektivní a odborně řízený projekt za vlastní prostředky, tedy bez evropských dotací, bude podle něj podstatně levnější a jeho realizace rychlejší. František Barák ví, o čem mluví. Stejnou cestou se úspěšně vydali i v jeho domovském Hradci Králové. Reálné šance na získání dotace Praha podle Baráka nemá.

„Domnívám se, že Praha evropskou dotaci na rekonstrukci ústřední čistírny odpadních vod nezíská. Vzhledem k vysoké životní úrovni na prostředky nedosáhne,“ dodává předseda SOVAK ČR František Barák.

Jaké jsou další možnosti financování modernizace čistírny odpadních vod?

Praha může využít vlastní zdroje, externí financování či požádat o dotaci ze státního rozpočtu. Další variantou je ale také kofinancování ve spolupráci s provozovatelem vodárenské infrastruktury – Pražskými vodovody a kanalizacemi, dceřinou společností Veolia Voda. V tomto případě by provozovatel poskytl potřebné finance formou předplaceného nájemného.

Definitivní rozhodnutí ohledně přidělení či nepřidělení evropské dotace by podle Ilony Chalupské, mluvčí Ministerstva životního prostředí, mělo padnout do konce ledna. Tomáš Chalupa už ale připustil, že zvažuje možnost přesunout blokované peníze jiným zájemcům, kteří budou schopni dotace využít do konce roku 2015.

Dosud přitom bylo z OPŽP proplaceno jenom 16% z celkových 2 mld. euro (cca 51 mld. Kč) určených pro priotritní osu 1.

Velká většina českých žadatelů o evropské dotace do vodárenství je v rúznych stádiích schvalování a příprav projektů. Dle aktuálních informací byly ke 14.11.2011 schváleny projekty v cekové výši 40,5 mld, tj. 79% rozpočtu v prioritní ose 1 Operačního pragoramu Životní prostředí.

To zda tito žadatelé ale skutečně evropské dotace získají je velkou otázkou. Na problémy s byrokracií dlouhodobě upozorňují nejen představitelé měst a obcí. Je možné, že se Praha nakonec stane pozitivním příkladem v hledání alternativních možností financování modernizace vodárenské infrastruktury.

Zdroj: Euro.cz, www.opzp.cz


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme