Praha schválila strategii pro rozvoj cirkulární ekonomiky

Praha připraví desítky projektů, které mají napomoci rozvoji cirkulární ekonomiky. Zaměří se na recyklaci odpadů ze stavebnictví a domácností, využívání dešťové vody nebo podporu městského zemědělství. Vyplývá to ze strategie, kterou v noci schválili městští zastupitelé. 

5 min. čtení

Vedení Prahy již loni přijalo strategii adaptace města na klimatickou změnu, kterou kritizovaly opoziční ODS a ANO. Základem cirkulární ekonomiky neboli oběhového hospodářství je minimalizovat vznik odpadů, a když už odpady vzniknou, tak je přeměnit na zdroje.

Podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) dokument vychází z klimatického plánu a zahrnuje 73 opatření, která mají přispět k naplnění závazku uhlíkové neutrality. Té chce podle loni schváleného klimatického plánu vedení metropole dosáhnout v roce 2050. Opatření jsou rozdělena do čtyř tematických oblastí – stavebnictví, nakládání s vodou, zemědělství a odpadů.

Nakládání s odpady kritizovala zastupitelka opozičního hnutí ANO Marcela Plesníková. Podle ní je nerealistický výhled na zvyšování množství tříděného odpadu. "Jednoduše řečeno každý, kdo je ochoten třídit odpad, jej už třídí," řekla.

Ve stavebnictví by podle dokumentu mělo město například vytvořit materiálovou banku, kde by mohli stavebníci najít informaci o využitelném materiálu, který by se jinak stal odpadem. Udržitelné stavebnictví by pak město podle dokumentu mělo podporovat také u svých veřejných zakázek.

V hospodaření s vodou chce město podle strategie zavádět opatření vedoucí k úspoře vody a prevenci jejích úniků, používání srážkových vod k zavlažování nebo využití zbytkového tepla z odpadních vod pro vytápění. V zemědělství a potravinářství dokument hovoří o podpoře městského a příměstského biozemědělství například využíváním jejich produktů ve školních jídelnách nebo o vytvoření městské produkční farmy.

V nakládání s odpady dokument stanovuje cíl do čtyř let třídit a zpracovávat 60 procent biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který by se následně využíval mimo jiné v plánované bioplynové stanici. V Praze by podle dokumentu měly přibývat také tzv. re-use centra nabízející lidem výrobky, které by jinak putovaly do odpadu. Město chce podle Hlubučka obnovit rovněž "železné neděle", tedy pravidelný svoz kovových odpadů.

Strategie navazuje na městskou klimatickou strategii, kterou zastupitelé schválili koncem loňského května. Město má podle ní do roku 2030 investovat zhruba 230 miliard korun do 69 opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého. Většinu potřebných peněz chce magistrát získat z evropských fondů. Plán nepodpořily opoziční ODS a ANO, podle jejich zástupců je nereálný a nedostatečně připravený.

Foto: Wikipedia, Rainerpesti, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme