Praha má pitné vody dostatek

Nedostatek pitné vody Praze nehrozí, dostatečné rezervy má úpravna vody Želivka, která je hlavní úpravnou pro hlavní město Prahu. Ani delší horké počasí se nepodepsalo na kvalitě a množství vody ve Švihovské vodárenské nádrži, z které se v úpravně vyrábí pitná voda.

2 min. čtení

Navíc nebyly zatím přívalové deště, takže voda v nádrži je čistá. Její hladina je na úrovni (k 22.8.) 376,18 m nad mořem. Od července poklesla hladina o 46cm, ale nedostatek nehrozí ani při delším suchu.

Odběr surové vody pro výrobu vody je z hloubky 33 m a vychází z pravidelné zonace vodárenské nádrže, při které se zjišťuje kvalita surové vody v jednotlivých horizontech.

Horko nemá vliv na odběr vody z této hloubky ani na kvalitu vody
. Jen za 21 dnů srpna tato úpravna vyrobila přes 4,8 milionu m3 vody, což představuje průměrný denní výkon 228 734 m3 pitné vody (tj. přes 228,7 milionu litrů vody denně). Stávající vývoj počasí nijak neovlivnil kvalitu pitné vody dodávanou z úpravny vody Želivka.

Želivka se podílí na zásobování Prahy ze 75 %, 25 % jde pak z vodárny Káraný, která dodává směs podzemní a infiltrované vody, v množství 70 000 m3 denně a voda je dodávána ve vysoké kvalitě. V době horka je výroba vody zvýšena, celková denní výroba vody dosahuje až 300 000 m3 vody (300 mil. litrů). Ve dnech pracovního volna dochází k mírně klesající tendenci spotřeby, kterou ovlivňuje odliv Pražanů z hlavního města.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme