Praha: Dodávka vody není ohrožena, v provozu je i ÚČOV

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) pokračují v odčerpávání vody z kanalizace, v provozu je veškerá čerpací technika, jsou uzavřeny všechny klapky na stokové síti a hradidlové komory.

2 min. čtení

Problémy se mohou objevit na okrajích Prahy, např. V Radotíně, kde díky výpadku elektřiny nefunguje čerpací stanice na kanalizaci, voda se odčerpává na pěti místech. Podobně lokálně dochází k výtoku vody z kanalizace např. v Bubenči.

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) v Bubenči je v plném provozu a všechny odpadní vody jsou řádně čištěny. Vyčištěná voda je přečerpávána do Vltavy. PVK neočekávají přerušení provozu na ÚČOV. Také dodávka vody je plynulá a v plném provozu jsou obě úpravny vody Želivka a Káraný.

Dodávaná voda splňuje limity dané vyhláškou MZd. ČR a z preventivních důvodů bylo na úpravnách vody zvýšeno chlorování pitné vody. Byla také zvýšena kontrola kvality vody. Úpravna vody Káraný jede na běžný výkon 1000 l/s, byly zde uzavřeny jednotlivé studně, jímací řad Polabsko a Zahrádky, atd., přesto nebyla dodávka vody z Káraného omezena.

PVK provádějí veškerá opatření k ochraně majetku a minimalizaci škod, byla např. z ÚČOV přemístěna laboratorní přístrojová technika, auta atd.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme