Praha bude řešit se Středočeským krajem dostatek a kvalitu vody

Při přípravě projektů k zabezpečení dostatečného množství a kvality pitné vody budou Praha a Středočeský kraj spolupracovat. Rada hlavního města v úterý schválila podpis memoranda, jímž se obě strany zavážou zodpovědně hospodařit s vodou, řešit společně problematiku znečištění povrchové vody a její úbytek ve vodních nádržích.

2 min. čtení

Současně budou koordinovat plány rozvoje vodovodů a kanalizací a budou spolupracovat při přípravě projektů zaměřených na hospodaření s vodou.

Většinu vody bere hlavní město z vodní nádrže Švihov na řece Želivce a z Káraného, odkud proudí do hlavního města směs podzemní vody a vody z Jizery.

Letos v červenci vláda schválila koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky. Vláda doporučila krajům a hlavnímu městu spolupracovat při zavádění opatření ke zmírnění dopadů sucha.

Krokem ke zmírnění sucha a povodní je zadržování vody ve městech i v krajině. Pokud srážková voda odteče kanalizací, zvyšuje se v daném místě teplota, protože se odpařuje málo vody. Ve městě odtékání vody spolu se hustou zástavbou a velkou frekvencí dopravy způsobuje tepelný ostrov, tedy jev, kdy je v centru města proti jeho okraji o několik stupňů Celsia vyšší teplota.

Hospodaření s vodou podpořilo letos na jaře ministerstvo životního prostředí spuštěním dotačního programu Dešťovka. Podporuje zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování záchodů a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.
 


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme