Pozoruhodný projekt UNICEF na pomoc Africe

Dnes odpoledne na pražském Václavském náměstí můžete vystát tu nejdelší frontu na WC! Potkáte zde známé moderátory a herce, kteří se rozhodli upozornit na nedostatek čisté vody ve světě. Výtěžek akce poputuje do programu UNICEF Voda-Sanitace-Hygiena.

7 min. čtení

V rámci světového dne vody probíhá v celé republice mnoho doprovodných akcí. Jednou z nich je také nejdelší fronta na WC, jejíž cílem je upozornit na obrovský problém současného světa – nedostatek čisté vody a sanitace. V úterý 22. března 2011 se od 17.30 začne tvořit na Václavském náměstí v Praze před prodejnou New Yorker fronta na WC. Každý, kdo přijde, obdrží tabletu na čištění vody a bude započten do pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Za symbolické „použití“ toalety zde můžete věnovat dobrovolný příspěvek na program UNICEF Voda-Sanitace-Hygiena.

 

UNICEF podpoří také známé osobnosti: patronka akce – moderátorka Jana Adamcová, režisér Jiří Adamec, moderátorka Markéta Fialová, moderátor Jan Rosák, herečky a herci Eliška Křenková, Tereza Voříšková, Jiří Mádl a další.
Ti, kteří se nezúčastní, mohou akci podpořit také zasláním dárcovské SMS – v průběhu Světového dne vody 22. 3. 2011 ve tvaru: DMS UNICEF na číslo 87777. Všechny dárcovské SMS, které budou tento den přijaty, jsou určeny na podporu programu UNICEF Voda-Sanitace-Hygiena. Cena jedné DMS je 30 korun, UNICEF od dárce obdrží 27 Kč.

 

S nedostatkem čisté vody denně bojuje kolem 1 miliardy lidí. 2,6 miliardy lidí dokonce nemají ani běžnou toaletu. Tak hrozivé životní podmínky tvoří jeden z potencionálně nejnebezpečnějších světových zdravotních problémů. Nejvíce ohroženou skupinou populace jsou děti žijící v rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, které jsou nuceny pít a používat na denní hygienu závadnou vodu. Na nedostatek vody a nemoci způsobené závadnou vodou každoročně ve světě umírají 4 miliony dětí. Jen průjmová onemocnění jako důsledek užívání nekvalitní vody a neexistence hygienických a sanitárních zařízení zabijí každý den více než 5000 dětí (2 miliony dětí ročně) a jsou tak druhou nejčastější příčinou jejich úmrtí.

 

UNICEF podporuje programy zaměřené na zajištění přístupu k pitné vodě, hygienu a sanitaci ve více než 90 zemích světa již od roku 1960. Hloubí studny, buduje toalety, zřizuje zdravotní centra, kde se matky i děti dozvídají o důležitosti hygieny, o přenosných nemocech i ochraně před nimi a kde získávají konkrétní hygienické návyky, jako je např. mytí rukou po použití toalety nebo před přípravou jídla. V nejchudších zemích i v krizových situacích katastrof zajišťuje dodávky vody, nádob na vodu, tablet na čištění vody, mýdla a dalších hygienických prostředků.

Kolik stojí pomoc?
10 Kč – 50 tablet na čištění vody (1 tableta stačí na vyčištění 4 – 5 litrů vody)
680 Kč – Tablety na odčervení pro 1000 dětí (účinný lék proti nemocím způsobeným střevními parazity, přenášenými do organismu užíváním závadné vody a nedostatečnou hygienou)
1 365 Kč – Jízdní kolo pro terénního pracovníka, který objíždí vesnice a školy v nedostupných oblastech a předává dětem základní hygienické návyky.
4 080 Kč – Základní rodinná souprava pro přepravu a čištění vody v krizových situacích (kanystry na vodu, kbelíky, mýdlo a tablety na čištění vody pro 20 rodin)

Zdroj: UNICEF


Zdroj: (em)

Zdroj: (em)

Doporučujeme