Pozemkový fond převezme správu odvodňovacích zařízení

Pozemkový fond (PF ČR) bude od července nově spravovat vodní díla či čerpací odvodňovací stanice, které byly až dosud ve správě Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). ČTK to sdělila mluvčí fondu Monika Machtová. Náklady na novou agendu dosáhnou 40 milionů korun, do fondu přejde 25 bývalých zaměstnanců ZVHS.

4 min. čtení

Od počátku července bude fond nově spravovat například 17 vodních nádrží a přibližně 130 čerpacích odvodňovacích stanic. Pod jeho správu spadne také takřka 9000 kilometrů odvodňovacích kanálů, z nichž dvě třetiny představují otevřené a zbývající třetinu zatrubněné kanály. Celkem bude na PF ČR převedeno takřka 19.000

"Hlavním úkolem Pozemkového fondu ČR bude v této souvislosti zejména zajištění funkčnosti a provozu staveb, provádění technického dozoru a zajištění údržby na spravovaných vodních dílech," uvedl 1.náměstek ředitele PF Petr Šťovíček, který je po nedávném odstoupení ředitele Radima Ziky pověřený vedením fondu. "Dále budeme spolupracovat se správci povodí, vodních toků, vodoprávními úřady a s územními samosprávnými celky," dodal.

Transformace ZVHS začala již v lednu 2011, kdy od ní převzaly správu drobných vodních toků podniky Povodí a Státní podnik Lesy České republiky. Podle ministerstva zemědělství přinesla loni státu úspory ve výši 360 milionů Kč. Úsporu dalších 60 milionů Kč má podle dřívějšího vyjádření MZe přinést i letos.

Foto: Wikipedie:  Karelj 

V tomto týdnu podle Machtové probíhají konečné předávací práce mezi ZVHS a fondem tak, aby od 1. července mohl veškerou správu odvodňovacích zařízení převzít a nedošlo k narušení jejich provozu.

ZVHS spravovala takřka 51.000 kilometrů vodních toků. Její práci a majetek převzaly státní podniky Lesy České republiky, Povodí Ohře, Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Odry a Povodí Moravy. ZVHS byla ministerstvem zemědělství zřízena v roce 2001. Její činnost navázala na více než třicetiletou činnost Státní meliorační správy.

Záměr, jehož realizaci schválila vláda začátkem listopadu 2010, kritizovaly tehdy zemědělské odbory. Výhodnější než zrušit by podle nich bylo podnik prodat.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme