Povodí z Brněnské přehrady odstraňuje usazeniny, mohly by ztížit dopravu

Vodohospodáři z Povodí Moravy odstraňují z Brněnské přehrady nánosy usazenin, které by mohly komplikovat lodní dopravu. Sedimenty už odtěžili z obratiště lodí a pokračovat budou po proudu směrem k Panáčkově skále. V tiskové zprávě to oznámil mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

5 min. čtení

Brněnská přehrada má nyní sníženou vodní hladinu na takzvanou zimní úroveň. Ta je o čtyři metry nižší, než je maximální hladina zásobního prostoru. Hlavním důvodem pro snížení hladiny je vytvoření dostatečné rezervy pro zachycení zvýšených průtoků v období jarního tání. Povodí ale letos nižší hladinu využilo také právě k těžbě sedimentů. V lednu zahájilo těžbu z obratiště lodí na konci přehrady.

„Povodí Svratky patří k oblastem, které bylo postižené kůrovcovou kalamitou a po vykácení lesních porostů v povodí se ve zvýšené míře začala projevovat eroze půdy. Splachy půdy z povodí Svratky se dostávají do brněnské přehrady, proto musíme v častějších intervalech provádět těžbu sedimentů na konci vzdutí vodní nádrže. Sedimenty v této části nádrže snižují plavební hloubku, což by mohlo činit potíže lodím během plavební sezony,“ popsal situaci generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři s pomocí takzvaných kráčejících bagrů během 14 dnů odtěžili z obratiště přibližně 2000 metrů krychlových usazeného materiálu. Odstranění sedimentů podle mluvčího povodí napomůže bezpečnosti lodního provozu a bude mít příznivý vliv i na kvalitu vody v nádrži.

Na konci ledna se potom těžká technika vodohospodářů přesune po proudu směrem k Panáčkově skále. I v těchto místech se uskuteční těžba sedimentů, které by mohly komplikovat lodní dopravu.

Sníženou hladinu využilo Povodí Moravy také k čištění česlí na hrázi brněnské vodní nádrže. Během třídenní akce specializovaný tým potápěčů vyčistil česle u horních výpustí. Česle zachytávají množství především dřevní hmoty, která se k hrázi dostává v době zvýšených průtoků. Materiál odstraněný z česlí sbíral z hladiny jeřáb pomocí speciálního drapáku.

Snižování hladiny ve vodní nádrži Brno provádí Povodí Moravy každoročně. Důvodem je prevence před zimními a jarními povodněmi z důvodu rychlého tání sněhové pokrývky a ochrana konstrukcí před působením ledu. Vždy počátkem listopadu začnou vodohospodáři snižovat hladinu, aby se dostali na kótu 225 metrů nad mořem, což je čtyři metry pod maximální hladinou zásobního prostoru. Napouštění nádrže pak vodohospodáři zahajují operativně podle situace.

Autor: ČTK

Foto: Wikipedia

Doporučujeme