Povodí umožní vodákům od soboty splouvat Vltavu v Českém Krumlově

Oblíbený jez Jelení lávka pod českokrumlovským zámkem bude pro vodáky opět průjezdný. V úterý byla ze dna řeky vyzvednuta hlavní překážka - staveništní most pod jezem, který tam strhla povodeň.

4 min. čtení

Stavební firma ještě do pátku odstraní z řeky další nebezpečné překážky, jež přinesla velká voda, a od sobotního rána bude průjezd propustí technicky možný. "Přesto nadále platí, že jez je ve výstavbě a případné splouvání jezové propusti je výhradně na vlastní nebezpečí," řekla dnes ČTK mluvčí radnice Olga Kneiflová.

"Propusť není zcela dokončena, není zkolaudována, stále se jedná o průjezd staveništěm jezu," upozornil investiční technik Povodí Vltavy Martin Poláček. Stavbaři navíc budou v souvislosti s dokončováním pohyblivého jezu v průběhu léta opakovaně manipulovat s jezem a jeho hrazením, měnit hladinu v jezové zdrži, a z toho důvodu nebude jezovou propustí občas protékat voda.

"Doporučujeme všem vodákům v zájmu vlastní bezpečnosti plavidla přes jez raději přenášet, a to trasou po levém břehu Vltavy, která bude do pátečního odpoledne obnovena a znovu vyznačena. Možnost přenášení vpravo se o tomto víkendu z důvodu konání Slavností pětilisté růže ruší," upozornila mluvčí radnice.

Dokončení vlastní stavby jezu je v tuto chvíli závislé na rozsahu povodňových škod. Průzkum a vyhodnocení škod budou možné až v příštím týdnu, po dalším snížení odtoku vody z lipenské přehrady. Z rozsahu škod vyplyne časová náročnost dokončení stavby a vykonání všech provozních zkoušek pohyblivého jezového uzávěru. "V tuto chvíli je prodloužen termín dokončení stavby do 26. srpna a nelze vyloučit, že po zmapování povodňových škod se tento termín bude ještě měnit," uvedla mluvčí. Povodí Vltavy se ale snaží minimalizovat škody, které červnové záplavy přinesly provozovatelům kempů a půjčoven lodí na horní Vltavě.

 

Zdroj: Wikipedia, Pudelek (Marcin Szala), licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme