Povodí opravuje vodní nádrž u Boskovic, přibude v ní i ostrov pro hnízdění ptáků

Povodí Moravy opravuje vodní nádrž Skalice poblíž Boskovic na Blanensku, vyčistí i její přítoky či odtěží sedimenty. Přibude v ní i ostrov pro hnízdění ptáků. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

5 min. čtení

Povodí Moravy zahájilo celkovou obnovu nádrže na jaře. Těžbě sedimentů, opravě hráze, požeráku a bezpečnostního přelivu předcházelo vypuštění nádrže. Ze dna nádrže vodohospodáři odstraní téměř 20.000 metrů krychlových sedimentů. „Naším cílem je vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Odstranění sedimentů o tloušťce přibližně 40 centimetrů povede podle vodohospodářů k podstatnému zvýšení retenční schopnosti nádrže. Vodohospodáři rozšíří současný ostrov, navíc vybudují zcela nový. „Těžba sedimentů bude probíhat ze dna nádrže tak, abychom zachovali litorální pásmo, což je důležité pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti nádrže. Nový ostrov bude určený zejména pro hnízdění ptactva. Na přítocích do nádrže odstraníme dnový sediment a náletové křoviny a vytvoříme malé tůně, které zvýší biodiverzitu prostředí,“ uvedl Gargulák.

Práce potrvají do listopadu. Obnova nádrže si vyžádá náklady v celkové hodnotě téměř 22,4 milionu korun, část těchto nákladů poskytlo ministerstvo zemědělství.

Vodní nádrž Skalice se nachází západně od Skalice nad Svitavou. Jde o průtočnou nádrž, do které vtékají dva potoky – Výpustek a Chlumský potok. Vodní nádrž slouží k zachytávání povodňových průtoků, chovu ryb a jako přirozený vodní biotop. Vodní plocha o rozloze čtyři hektary tvoří v území významný krajinný prvek, umožňuje život vodním a s vodou spjatým živočichům a esteticky dotváří okolní krajinu.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, víc než 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodníchelektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.

Autor: ČTK

Foto: Wikipedia

Doporučujeme