Povodí opraví vodní nádrž Boskovice za 138 milionů korun

Státní podnik Povodí Moravy v průběhu současného léta zahájí rekonstrukci vodní nádrže Boskovice na Blanensku, stavba potrvá dva roky. Stavbaři při ní především zvětší průtočnou kapacitu současného bezpečnostního přelivu nádrže tak, aby při povodních nehrozilo přelití a následné protržení sypané hráze. Investice si vyžádá 138 milionů korun. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí podniku Petr Chmelař.

4 min. čtení

"Realizací navrhovaných opatření dosáhneme zvýšení bezpečnosti vodního díla během případných povodní tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení potenciálními poruchami vodního díla bylo minimální," uvedl ředitel pro správu povodí Povodí Moravy Antonín Tůma.

Práce začnou nyní v létě a potrvají do podzimu 2019. V průběhu rekonstrukce povodí uzavře průchod přes hráz. Rekonstrukce si vyžádá i dočasné snížení vodní hladiny, a to kvůli ochraně majetku a zdraví obyvatel pod hrází.

"K tomu by mohlo dojít v případě, kdy do nádrže v důsledku náhlých a prudkých dešťů začne přitékat velké množství vody. Vodní nádrž musí i v průběhu rekonstrukce dokázat převést případnou povodňovou vlnu,"
uvedl mluvčí. Doplnil, že hladina bude snížená přibližně dva měsíce až o 12 metrů pod úroveň hladiny zásobního prostoru.

Vodní nádrž na toku Bělá je východně od Boskovic, asi sedm kilometrů nad soutokem Bělé s řekou Svitavou. Leží v úzkém a hlubokém údolí u Vratíkova a je jednou z posledních vybudovaných přehrad v povodí řeky Moravy. Hlavním důvodem její stavby byly rostoucí požadavky Blanenska a Boskovicka na pitnou vodu. Nádrž se stavěla od října 1985 do června 1990, přičemž v trvalém provozu je od roku 1994. Vodní dílo vedle zásobování pitnou vodou pomáhá zlepšovat nízké průtoky v Bělé a ve Svitavě, snižovat kulminační průtoky povodňových vln a k výrobě elektrické energie v malé vodní elektrárně.

Povodí Moravy aktuálně provádí rekonstrukci vodního díla Opatovice a Vranov. Současně připravuje rekonstrukci nádrže Koryčany a Letovice.

Foto: Wikipedia, Jiří Komárek, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme