Povodí Ohře upraví slepé rameno řeky v Sokolově

Slepé rameno na levém břehu Ohře v Sokolově projde zásadními úpravami. Povodí Ohře jej zprůchodní a zpevní i svahy břehu. Revitalizace ramene Ohře má přijít na 6,6 milionu korun a začne v červenci, dokončena má být v prosinci, informoval v pátek ČTK mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

2 min. čtení

Úpravy se týkají asi 1,5 kilometru dlouhého úseku ramene řeky od Krejcarovy lávky ze Sokolova na jižní lom až pod most spojující výsypku Antonín a Medard, která vznikla jako důsledek někdejší důlní činnosti.

Revitalizací se vytvoří průtočné vedlejší rameno řeky s návazností na ekosystém hlavního koryta řeky. Mělo by zlepšit životní podmínky živočichů, kteří jsou vázáni na vodní prostředí. V rameni budou vytvořeny říční terasy s opevněním svahů kamenným záhozem nebo dřevěnými palisádami.

Při revitalizaci budou vybudovány dva brody pro zpřístupnění koryta Ohře. Břehy řeky pak budou vyčištěny od náletových dřevin a následně udržovány. Stavba bude spolufinancována z dotace z Operačního programu životní prostředí.

Povodí Ohře už loni vybudovalo v Sokolově protipovodňové zábrany na břehu Lobezského potoka a v ulici J. K. Tyla. Sokolov připravoval i ochranu celého Starého náměstí od Ohře. Val, který by to řešil, by ale musel vyřešit i zakopání parovodu z elektrárny ČEZ v Tisové, což by stavbu neúměrně zdražilo.

 

Zdroj: Wikipedia, Orange.man, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme