Povodí Odry s pomocí města zvyšuje protipovodňovou ochranu v Polance nad Odrou

Státní podnik Povodí Odry již od roku 2011 připravuje investiční akci nazvanou Protipovodňová opatření pro zástavbu městského obvodu Polanka nad Odrou.Tato investiční akce je jednou z priorit města a pro její podporu byla v letošním roce – podobně jako v předchozích dvou letech – podepsána mezi městem Ostravou a státním podnikem Povodí Odry.

2 min. čtení

 „Opatření spočívá jednak ve zkapacitnění vlastního koryta toku Polančice, jednak ve vybudování dvou suchých nádrží. Jedna z nich bude na Polančici, druhá na jejím přítoku Rakovci,“ vysvětluje tiskový mluvčí státního podniku Povodí Odry Čestmír Vlček a pokračuje: „Poté, co byla zpracována studie proveditelnosti, vymezující technické požadavky připravovaného záměru, se v současnosti zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení.“

 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy. Na základě této smlouvy poskytne město v letošním roce příspěvek na přípravu uvedeného záměru, a to ve výši dvou milionů korun.

„Jde o oboustranně užitečnou spolupráci v oblasti protipovodňové ochrany města, která pokračuje již několik let, a protipovodňová ochrana zástavby Polanky nad Odrou je další stavbou tohoto druhu, která je připravována a realizována s finanční podporou města,“ dodává na závěr Čestmír Vlček.
 

 

Zdroj: Wikipedia, Julo, licence


Zdroj: Povodí
Odry

Zdroj: Povodí Odry

Doporučujeme